Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW i znajdował się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW, początkowo z punktacją 6, 8 oraz w latach 2017-2020 wynoszącą 20 pkt. W okresie 2019-2020 był beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (nr umowy 46/WCN/2019/1).


Informujemy, że wartość punktowa dla artykułów publikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego to 40 punktów, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego przypisane są dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. 


RBM jest czasopismem indeksowanym w następujących, międzynarodowych bazach danych: CEJSH, CEEOL, EBSCO, ERIH Plus.


Zapraszamy do publikowania i współpracy.


PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW DO NR 2/2022 (vol. 16) - termin dostarczenia: 30.09.2022.


Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 

Tom 16 Nr 1 (2022)

Opublikowane: paź 19, 2022

Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Dmochowskim

9-13 Andrzej Gąsiorowski
64

Wstęp

17-19 Piotr Mickiewicz
18
Wyświetl wszystkie numery