Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie w cyklu półrocznym. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW. W okresie 2019-2020 RBM był beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (nr umowy 46/WCN/2019/1). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest beneficjentem programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych” (umowa nr RCN/SN/0092/2021/1 ) na lata 2022-24.


Informujemy, że wartość punktowa dla artykułów publikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego wynosiła 70 punktów, zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz komunikatem MEiN z dnia 3 listopada 2023 r.


Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 05.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za artykuł naukowy w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego uzyskuje się 40 pkt. 


Do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego przypisane są dyscypliny naukowe:


- nauki o bezpieczeństwie,


- nauki o polityce i administracji,


- stosunki międzynarodowe,


- inżynieria bezpieczeństwa.


RBM jest czasopismem indeksowanym w następujących, międzynarodowych bazach danych: CEEOL, CEJSH, EBSCO, ERIH Plus.


 


Zapraszamy do publikowania i współpracy.


PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW DO NR 2/2024 (vol. 18) - termin dostarczenia: 15.09.2024.


Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 


https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Tom 17 Nr 2 (2023)

Opublikowane: grudnia 30, 2023

Wstęp

9-12 Helena Wyligała
Wyświetl wszystkie wydania