Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie w cyklu półrocznym. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW. W okresie 2019-2020 RBM był beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (nr umowy 46/WCN/2019/1). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest beneficjentem programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych” (umowa nr RCN/SN/0092/2021/1 ) na lata 2022-24.


Informujemy, że obecnie wartość punktowa dla artykułów publikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego to 40 punktów, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego przypisane są dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. 


RBM jest czasopismem indeksowanym w następujących, międzynarodowych bazach danych: CEJSH, CEEOL, EBSCO, ERIH Plus.


 


Zapraszamy do publikowania i współpracy.


PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW DO NR 1/2023 (vol. 17) - termin dostarczenia: 31.03.2023.


Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 

Tom 16 Nr 2 (2022)

Opublikowane: gru 30, 2022

Wstęp

9-13 Piotr Mickiewicz
26

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2022 roku [vol. 16, nr 1 i nr 2]

189-191 Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego
54
Wyświetl wszystkie numery