Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie jako półrocznik. Od 2008 roku był włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW, obecnie znajduje się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW (z punktacją 20 pkt.) oraz jest beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych.

Tom 14 Nr 1 (2020)

Opublikowane: wrz 12, 2020

Wspomnienie o profesorze dr. hab. Erhardzie Cziomerze

9-11 Marcin Lasoń
19

Wstęp

15-18 Piotr Mickiewicz
28

Projektowanie podręczników w naukach o bezpieczeństwie. Poszukiwanie dobrych praktyk

21-47 Tomasz Pawłuszko
44

Nowe spojrzenie na proces transformacji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

48-67 Mirosław Banasik
44

Rosyjskie „środki aktywne” w cyberprzestrzeni w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku

68-84 Andrzej Kozłowski
53

Rosyjska aktywność wojskowa w Arktyce w latach 2010–2018

85-109 Krzysztof Kubiak
49

Serbscy bojownicy na froncie w Donbasie w latach 2014–2019

110-131 Filip Bryjka
40

Wielka Brytania wobec bezpieczeństwa militarnego Polski i państw bałtyckich w XX i XXI wieku

132-143 Łukasz Jureńczyk
22

Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji strategicznej Sił Obronnych Izraela podczas działań zbrojnych w 2019 r.

144-166 Joanna Zych
90

Bezpieczeństwo obiektów morskiej infrastruktury krytycznej w aspekcie współczesnych zagrożeń

167-182 Andrzej Bursztyński
38

Nowoczesne technologie kontroli bezpieczeństwa stosowane w portach lotniczych

183-199 Marek Magniszewski
59

Ochrona infrastruktur elektroenergetycznych przed zagrożeniami i ryzykami systemowymi – nowy paradygmat w zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym

200-220 Krzysztof Michalski
22

Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja w sektorze energetycznym UE

221-238 Izabela Oleksiewicz
71

Percepcja zagrożeń terrorystycznych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii w XXI wieku na tle analizy orzecznictwa sądów i trybunałów

239-255 Cezary Golędzinowski
43

Odpowiedzialność karna za zjawisko cyberprzemocy w świetle prawodawstwa polskiego

256-277 Katarzyna Las
121
Wyświetl wszystkie numery