Opis czasopisma

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako rocznik, obecnie w cyklu półrocznym. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW. W okresie 2019-2020 RBM był beneficjentem programu Wsparcia Czasopism Naukowych (nr umowy 46/WCN/2019/1). Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego jest beneficjentem programu MEiN „Rozwój czasopism naukowych” (umowa nr RCN/SN/0092/2021/1 ) na lata 2022-24.


Informujemy, że obecnie wartość punktowa dla artykułów publikowanych w Roczniku Bezpieczeństwa Międzynarodowego to 40 punktów, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Do Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego przypisane są dyscypliny naukowe: nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. 


RBM jest czasopismem indeksowanym w następujących, międzynarodowych bazach danych: CEJSH, CEEOL, EBSCO, ERIH Plus.


 


Zapraszamy do publikowania i współpracy.


PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW DO NR 1/2023 (vol. 17) - termin dostarczenia: 30.04.2023.


Prosimy o wykorzystanie szablonu artykułu znajdującego się na stronie internetowej czasopisma. 


https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Call for papers

mar 2, 2023

Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

zaprasza Autorów i Autorki do przesyłania artykułów naukowych i recenzji książek

do numeru 1/2023 Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

poświęconych zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, polityki i administracji.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie szczególnie zachęcamy do publikowania wyników badań, analiz i opinii dotyczących przebiegu i konsekwencji tej wojny we wszystkich jej wymiarach, zwłaszcza: geopolitycznym, wojskowym, gospodarczym i społecznym, jak też tekstów dotyczących wpływu wojny na zmiany w politykach bezpieczeństwa państw i funkcjonowanie międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa.

Zapraszamy do przesyłania artykułów w j. polskim lub j. angielskim przez stronę internetową czasopisma: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Wszystkie zakwalifikowane przez Redakcję artykuły przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji, wykonywanej przez polskich i zagranicznych recenzentów.

Informacje i wytyczne dla autorów/ek: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Rocznik znajduje się na liście czasopism MEiN (40 pkt) i jest indeksowany w międzynarodowych bazach danych CEEOL, CEJSH, ERIH Plus i EBSCO.

Termin nadsyłania tekstów do RBM nr 1/2023: 30 kwietnia 2023 r.

Kontakt z Redakcją:  rocznik.bezpieczenstwa@dsw.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelna - dr hab. prof. DSW Helena Wyligała

Sekretarz Redakcji - dr Tomasz Pawłuszko

Tom 16 Nr 2 (2022)

Opublikowane: gru 30, 2022

Wstęp

9-13 Piotr Mickiewicz
52

Lista recenzentów Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego w 2022 roku [vol. 16, nr 1 i nr 2]

189-191 Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego
97
Wyświetl wszystkie numery