Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

zaprasza Autorów i Autorki do przesyłania artykułów naukowych i recenzji książek

do numeru 2/2023 Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego

poświęconych zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych, polityki i administracji.

W związku z trwającą wojną w Ukrainie szczególnie zachęcamy do publikowania wyników badań, analiz i opinii dotyczących przebiegu i konsekwencji tej wojny we wszystkich jej wymiarach, zwłaszcza: geopolitycznym, wojskowym, gospodarczym i społecznym, jak też tekstów dotyczących wpływu wojny na zmiany w politykach bezpieczeństwa państw i funkcjonowanie międzynarodowych instytucji bezpieczeństwa.

Zapraszamy do przesyłania artykułów w j. polskim lub j. angielskim przez stronę internetową czasopisma: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Wszystkie zakwalifikowane przez Redakcję artykuły przechodzą proces podwójnej ślepej recenzji, wykonywanej przez polskich i zagranicznych recenzentów.

Informacje i wytyczne dla autorów/ek: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/about/submissions

Rocznik znajduje się na liście czasopism MEiN (70 pkt) i jest indeksowany w międzynarodowych bazach danych CEEOL, CEJSH, ERIH Plus i EBSCO.

Termin nadsyłania tekstów do RBM nr 2/2023: 15 września 2023 r.

Kontakt z Redakcją:  rocznik.bezpieczenstwa@dsw.edu.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Redaktor Naczelna - dr hab. prof. DSW Helena Wyligała

Sekretarz Redakcji - dr Tomasz Pawłuszko