Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy konsekwencji Brexitu dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Dokonano w nim syntezy kluczowych wydarzeń w procesie integracji w obszarze bezpieczeństwa i obrony UE, a także oceny dotychczasowego zaangażowania Wielkiej Brytanii w te działania. Artykuł kończy się nakreśleniem możliwych kierunków zmian w ramach WPBiO.

Słowa kluczowe

Brexit Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony misje i operacje UE integracja Grupy Bojowe UE Europejska Agencja Obrony Brexit Common Security and Defence Policy EU’s missions and operations integration European Union Battlegroups European Defence Agency

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Usewicz, T. (2019). Brexit i jego konsekwencje dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 119–128. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.8

Bibliografia

 1. ATA(2016)577958_EN.pdf.
 2. Britain is committed to playing a leading role in European security, the Defence Secretary has reaffirmed. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-underlines-uk-commitment-to-european-security.
 3. Civilian and military personnel in CSDP missions and operations, Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Union, 2017. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578035/EXPO_STU(2017)578035_EN.pdf.
 4. European Defence Agency: Written question – 20110. Pobrane z: http://www.parliament.uk/written-qu¬estions-answers-statements/written-question/commons/2015-12-14/20110.
 5. Financing of CSDP missions and operations, At a glance February 2016, European Parliamentary Research Service. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf.
 6. Ham P.V., Brexit: Strategic Consequences for Europe A Scenario Study, Clingendael Report February 2016. Pobrano z: https://www.clingendael.nl/sites/default/files/Brexit%20Report%20February%202016.pdf.
 7. Hillison J., Will Brexit unravel the European Union’s Common Foreign and Security Policy? Pobrane z: https://warontherocks.com/2016/09/will-brexit-unravel-the-european-unions-common-foreign-security-policy.
 8. House of Commons, ‘Written Question: EU Battlegroups: Finance, 26 May 2016, 37739. W: Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. Pobrane z: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066.pdf.
 9. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/227598.stm.
 10. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1636535,Szefowie-dyplomacji-Francji-i-Niemiec-przedstawiaja-swoja-wizje-UE.
 11. Iszkowski K. (2017). Długi cień pesymizmu, Polityka, Pomocnik Historyczny.
 12. Kagan R.(2003). Potęga i raj, Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa: Wyd. Studio Emka Ltd.
 13. Krzemiński A. (2017). Jeszcze unia nie zginęła, Polityka, Pomocnik Historyczny.
 14. Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. Pobrane z: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066. pdf.
 15. Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. W: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066.pdf.
 16. Siemaszko A., Brexit a bezpieczeństwo w Europie. Jaki wpływ na spójność Zachodu? Pobrane z: http://www.defence24.pl/402295,brexit-a-bezpieczenstwo-w-europie-jaki-wplyw-na-spojnosc-zachodu.