Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy konsekwencji Brexitu dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Dokonano w nim syntezy kluczowych wydarzeń w procesie integracji w obszarze bezpieczeństwa i obrony UE, a także oceny dotychczasowego zaangażowania Wielkiej Brytanii w te działania. Artykuł kończy się nakreśleniem możliwych kierunków zmian w ramach WPBiO.

Słowa kluczowe

Brexit Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony misje i operacje UE integracja Grupy Bojowe UE Europejska Agencja Obrony

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ATA(2016)577958_EN.pdf.
 2. Britain is committed to playing a leading role in European security, the Defence Secretary has reaffirmed. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-underlines-uk-commitment-to-european-security.
 3. Civilian and military personnel in CSDP missions and operations, Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Union, 2017. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578035/EXPO_STU(2017)578035_EN.pdf.
 4. European Defence Agency: Written question – 20110. Pobrane z: http://www.parliament.uk/written-qu¬estions-answers-statements/written-question/commons/2015-12-14/20110.
 5. Financing of CSDP missions and operations, At a glance February 2016, European Parliamentary Research Service. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf.
 6. Ham P.V., Brexit: Strategic Consequences for Europe A Scenario Study, Clingendael Report February 2016. Pobrano z: https://www.clingendael.nl/sites/default/files/Brexit%20Report%20February%202016.pdf.
 7. Hillison J., Will Brexit unravel the European Union’s Common Foreign and Security Policy? Pobrane z: https://warontherocks.com/2016/09/will-brexit-unravel-the-european-unions-common-foreign-security-policy.
 8. House of Commons, ‘Written Question: EU Battlegroups: Finance, 26 May 2016, 37739. W: Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. Pobrane z: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066.pdf.
 9. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/227598.stm.
 10. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1636535,Szefowie-dyplomacji-Francji-i-Niemiec-przedstawiaja-swoja-wizje-UE.
 11. Iszkowski K. (2017). Długi cień pesymizmu, Polityka, Pomocnik Historyczny.
 12. Kagan R.(2003). Potęga i raj, Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa: Wyd. Studio Emka Ltd.
 13. Krzemiński A. (2017). Jeszcze unia nie zginęła, Polityka, Pomocnik Historyczny.
 14. Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. Pobrane z: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066. pdf.
 15. Leaving the European Union: UK Armed Forces and Diplomatic Service, House of Lords, Library Note. W: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/LLN-2016-0066/LLN-2016-0066.pdf.
 16. Siemaszko A., Brexit a bezpieczeństwo w Europie. Jaki wpływ na spójność Zachodu? Pobrane z: http://www.defence24.pl/402295,brexit-a-bezpieczenstwo-w-europie-jaki-wplyw-na-spojnosc-zachodu.