Treść głównego artykułu

Abstrakt

Okrągła, piąta już rocznica wydarzeń z 11 września 2001 r. skłania do podjęcia refleksji nad stanem bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku. Republika Federalna Niemiec jest przy tym bardzo ważnym podmiotem w grupie państw, które wspólnie bądź samodzielnie podjęły i nadal podejmują intensywne oraz wielokierunkowe działania na rzecz zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Ze zjawiskiem tym, traktowanym obecnie jako jeden z najistotniejszych problemów globalnych, władze RFN musiały zmierzyć się już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy właśnie głośne stały się akcje niemieckich terrorystów spod znaku Frakcji Czerwonej Armii (RAF – Rote Armee Fraktion) oraz innych grup lewackich powiązanych z tzw. międzynarodówką terrorystyczną, czy też działania bojowników palestyńskich. Do historii przeszły spektakularne porwania osób i samolotów, jak również głośne medialnie wydarzenia z wioski olimpijskiej na Igrzyskach w Monachium w 1972 r. oraz w późniejszych latach ataki bombowe na wybrane obiekty użyteczności publicznej na terytorium Niemiec Zachodnich. W ostatnich latach Republika Federalna ponownie stanęła, podobnie jak wiele innych państw, przed koniecznością istotnego zrewidowania kierunków, zakresu i form kreowania własnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Außen- und Sicherheitspolitik)1.

Słowa kluczowe

Niemcy terroryzm bezpieczeństwo międzynarodowe

Szczegóły artykułu