Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa na Morzu Czarnym i podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw mających na celu zwiększenie stabilności tego unikatowego obszaru. Autorzy omawiają, wynikającą z zakończenia zimnej wojny, zmianę geostrategicznego znaczenie Morza Czarnego, a następnie prezentują nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa basenu czarnomorskiego. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie dwóch inicjatyw tureckich: stworzenie międzynarodowego zespołu sił morskich BLACKSEAFOR oraz zainicjowanie operacji „Black Sea Harmony”.

Szczegóły artykułu