Treść głównego artykułu

Abstrakt

W materiale omówiono uwarunkowania historyczne, przebieg oraz stan obecny rosyjsko-ukraińskiego sporu o podział oraz warunki stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie. Jest to zagadnienie ważne, gdyż wydarzenia wiosny 2006 roku dowiodły, że w owej pozornie rozwiązanej kwestii tkwi znaczący potencjał konfl iktogenny, który w istotnym stopniu skomplikować może stosunki międzynarodowe w północnej części basenu Morza Czarnego.

Słowa kluczowe

Flota Czarnomorska bezpieczeństwo międzynarodowe spór rosyjsko-ukraiński

Szczegóły artykułu