Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje niedostrzegane i lekceważone zagadnienie spiętrzenia strumieni transportowych rosyjskiej ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. Sytuacja ta generuje określone zagrożenia dla bezpieczeństwa państw nadbrzeżnych, które wynikają z szerokiego wachlarza potencjalnych przyczyn, od awarii technicznych poczynając, a na atakach terrorystycznych kończąc. W artykule postawiono tezę, iż następstwa takich wydarzeń mogą dotknąć nie tylko poszczególne państwa, ale „Stary Kontynent” traktowany jako całość. Wrażliwość państw na zachwiania stabilności dostaw surowców energetycznych potwierdza przy tym przebieg rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego na przełomie 2005 i 2006 roku oraz następstwa ataków bombowych przeprowadzonych w styczniu 2006 roku na gazociągi zaopatrujące Gruzję i Armenię. Zagrożenie dla dostaw wywołany ewentualnym atakiem terrorystycznym na Bałtyku spowodowałby niewątpliwie wzrost cen ropy naftowej i gazu w Europie Zachodniej. Ważnym elementem są również ekologiczne następstwa takiego ataku.

Słowa kluczowe

ropa naftowa gaz Morze Bałtyckie zagrożenie państwa nadbrzeżne

Szczegóły artykułu