Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje problem duchowych fundamentów tożsamości europejskiej kryzysu tradycyjnego, europejskiego systemu wartości. Stawia ona tezę, iż od ponad stu lat świat Zachodu żyje na sposób nieustannego kryzysu, głodu wartości, który urósł do rangi łącznika między poszczególnymi społeczeństwami Europy. Współcześnie zaś zjawisko to przybrało na sile pod wpływem wydarzeń politycznych i społecznych ostatniej dekady. Ostatnim wielkim wstrząsem był bez wątpienia atak na World Trade Center, który znalazł swe lokalne echa w postaci szeregu zamachów i manifestacji w poszczególnych krajach europejskich. Twierdzi ona, za E. Husserlem, że źródło owego kryzysu tkwi w niemożliwym do przełożenia na język nauki problemie, jak połączyć w jedną całość, pragnienie bycia bezpiecznym i wolnym jednocześnie.

Słowa kluczowe

tożsamość europejska kryzys wartości wolność tradycja

Szczegóły artykułu