Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje niezwykle aktualny problem wpływu nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo europejskie. Kreśli ona sprzeczność polegającą z jednej strony na starzeniu się społeczeństw Starego Kontynentu, a z drugiej na niechęci do zaakceptowania imigrantów, zwłaszcza zwartych grup unikających asymilacji. W artykule omówiono sposoby organizowania nielegalnej imigracji oraz wysiłki podejmowane przez poszczególne kraje i całą wspólnotę europejską, ukierunkowane na kontrolę tego zjawiska. Na szczególną uwagę zasługuje analiza ewolucji podejścia UE do zagadnień imigracyjnych, zwłaszcza w aspekcie problemu nadużywania azylu politycznego przez migrantów i nieprzystosowania klasycznego prawa azylowego do częstych obecnie sytuacji, gdy prześladowania polityczne łączą się z załamaniem ekonomicznym i klęskami ekologicznymi.

Słowa kluczowe

nielegalna imigracja bezpieczeństwo europejskie azyl asymilacja

Szczegóły artykułu