Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia problem zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego, jakie niesie smog. Wskazane zostały przyczyny i główne czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza, a także dokonano analizy stanu jakości powietrza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Ukazano również skutki zdrowotne oddziaływania szkodliwych dla człowieka czynników emitowanych do atmosfery.

Słowa kluczowe

smog alert powietrze zanieczyszczenia bezpieczeństwo

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. European Environment Agency (2016). Air quality in Europe – 2016 report. Nr 28.
 2. Europejska Agencja Środowiska (2016). Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Pobrano 14.01.2017 r., z http://www.eea.europa.eu/pl/pressroom/newsrele¬ases/wielu-europejczykow-nadal-jest-narazonych.
 3. Gazeta.pl Wiadomości. (2016). 33 z 50 miast UE z najgorszym powietrzem jest w Polsce. Na pierwszym miejscu... Pobrano 14.06.2017 r., z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,200-72482,33-z-50-miast-ue-z-najgorszym-powietrzem-jest-w-polsce-na-pierwszym.html.
 4. Global Compact Poland (2016). Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze. Warszawa.
 5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska (2015). Program Państwowego Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 6. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2017). Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, Warszawa.
 7. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2017). Ocena jakości powietrza. Bieżące dane pomiarowe GIOŚ. Pobrano 08.01.2017 r., z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.
 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2017). Poziomy alarmowe dla ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu PM10 w powietrzu. Pobrano 26.06.2017 r., z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/con-tent/annual_assessment_air_exposure_alarms_level.
 9. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2017). Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów. Pobrano 26.06.2017 r., z: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level.
 10. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2017). Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016, Warszawa.
 11. Juda-Rezler, K. (2000), Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 12. Landsberg-Uczciwek, M. (red.). (2008). Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006–2007. Warszawa. Pobrano 27.06.2017, z: http://www.wios.szczecin.pl/bip/files/8534E¬C063384360A91E11C074407A6D/VII_Ochrona_powietrza.pdf.
 13. Maciołek, H. (red.). (2006), Środowisko przyrodnicze a zdrowie człowieka. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej.
 14. Program przeciwdziałania niskiej emisji „Zdrowe Płuca” (2017). Problemy zdrowotne, do których powstania przyczynia się zanieczyszczenie powietrza. Pobrano 19.06.2017 r., z: http://niskaemisja.com/zanieczyszczenie-powietrza-a-zdrowie-czlowieka,220.
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
 16. Stepnowski, P., Synak, E., Szafranek, B., Kaczyński, Z. (2010). Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 17. Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW - PIB Oddział w Krakowie (2017). Czynniki jakości powietrza. Pobrano 14.06.2017 r., z: http://smog.imgw.pl/content/norm.
 18. Europejska Agencja Środowiska (2016). Pobrano 12.01.2017 r., z: http://www.eea.europa.eu/pl/highlights/ niezbedne-sa-bardziej-zdecydowane-dzialania.
 19. Główny Inspektorat Sanitarny (2017). Pobrano 12.06.2017 r., z: http://gis.gov.pl/onas/aktualnosci/464¬-smog.