Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule wskazano na nowe uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które determinują działania Unii Europejskiej i zmuszają ją do redefi nicji swojej roli międzynarodowej. Zaproponowano w nim również model, który umożliwi UE najbardziej efektywne realizowanie jej celów i interesów międzynarodowych. Autor posługuje się w tym celu koncepcją tzw. wielkiej strategii (grand strategy), która jeszcze do niedawna była przypisywana wyłącznie państwom, ale coraz częściej jest używana jako wygodny instrument służący budowaniu szerokiej wizji miejsca Unii w globalnym ładzie międzynarodowym.

Szczegóły artykułu