Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dynamika zmian w środowisku bezpieczeństwa państwa wymusiła na państwach konieczność stworzenia strumienia swoistych usług bezpieczeństwa. Materiał przedstawia punkt widzenia autora na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa szczególnej organizacji jaką jest państwo podczas realizacji procesu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Autor podkreśla znaczenie kohabitacji na szczeblu strategicznym, gdzie wypracowane decyzje implementowane są na szczeblu taktycznym, a następnie w postaci szczegółowych zadań stanowią podstawę do podjęcia działań realizacyjnych na szczeblu operacyjnym. Podział systemu bezpieczeństwa państwa na cztery podsystemy (kierowania i trzy podsystemy wykonawcze) ułatwia
proces zarządzania tym systemem, a ponadto odpowiada współczesnym realiom międzynaro dowym oraz charakterowi współczesnych wyzwań.

Szczegóły artykułu