Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule omówiono prawne i organizacyjne uwarunkowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. W oparciu o założenia polityki bezpieczeństwa zaprezentowano kompetencje poszczególnych organów państwa w sferze bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono obowiązujące rozwiązania legislacyjne i organizacyjne, dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa o charakterze militarnym i przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu. Scharakteryzowano także prawno -organizacyjne rozwiązania dotyczące systemu zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania policji jako instytucji zapewniającej odpowiedni poziom bezpieczeństwa publicznego.

Szczegóły artykułu