Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są pozamilitarne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Celem jest określenie ich istoty, treści i zakresu, a także uwarunkowań oraz tendencji w zakresie bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i społecznego (socjalnego), w tym także problemów demografi cznych, współczesnej Rosji, w kontekście międzynarodowych ambicji i roli Rosji, a także szerokiego pojęcia bezpieczeństwa państwa. Hipotezą główną jest założenie, że wbrew potocznej opinii najważniejsze dla Rosji wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa leżą w sferze działań wewnętrznych, a nie zewnętrznych, choć są one ich funkcją.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Każmierczak-Pec, D. . (2019). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rosji a założenia głównych współczesnych teorii bezpieczeństwa. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 254–268. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.16