Treść głównego artykułu

Abstrakt

Porozumienie z Dayton podpisane 21 listopada 1995 roku zakończyło kilkuletnią wojnę domową w Bośni i Hercegowinie, tworząc tym samym podstawy do istnienia dzisiejszego wielonarodowego państwa zamieszkiwanego przez Bośniaków, Serbów i Chorwatów. Mimo upływu blisko 15 lat od zakończenia wojny obszar tego kraju nadal uważany jest za mało stabilny, zarówno pod względem politycznym, jak i społeczno -gospodarczym. Jednym z problemów, z jakim boryka się państwo i społeczność międzynarodowa, jest reforma służb porządkowych. W Bośni istnieje aż 15 formacji policyjnych, które w większości nie podlegają instytucjom centralnym. Jakakolwiek współpraca pomiędzy nimi jest niezwykle trudna, co stanowi ogromny problem dla funkcjonowania państwa, wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości zorganizowanej. W artykule autorka analizuje proces tworzenia i funkcjonowanie służb porządkowych Bośni i Hercegowiny oraz ich wpływ na zagwarantowanie bezpieczeństwa w państwie.

Szczegóły artykułu