Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł wskazuje na ścisły związek pomiędzy skalą śmiertelności w wodze a cechami, jakimi charakteryzuje się współczesny ratownik. Zdaniem Autorów problem śmiertelności w wodzie należy postrzegać głównie właśnie poprzez pryzmat cech ratownika. Wskazują oni na ich zmianę, podkreślając nie jego umiejętności atletyczne i pływackie, ale umiejętności stricte ratownicze oraz predyspozycje psychiczne.

Szczegóły artykułu