Treść głównego artykułu

Abstrakt

Izrael, w opinii większości polityków i społeczności państw ościennych, jest tworem obcym na obszarze Bliskiego Wschodu. Funkcjonując w stanie ciągłego zagrożenia swojego bytu, państwo to prowadził politykę odstraszania. Jednym z jej fundamentów przez lata była zdolność do zdolność produkcji broni jądrowej oraz utrzymanie statusu monopolisty nuklearnego w regionie. Rozwój programu jądrowego przez Iran, czyli państwo kreujące wiele antyizraelskich działań, traktowane jest więc jako najpoważniejsze zagrożenie bezpieczeństwa. Strategiczny celem władz izraelskich w tej sytuacji staje się niedopuszczenie do uzyskania przez Teheran zdolności do cywilnego i militarnego wykorzystania technologii jądrowej. Oceniając determinację polityków izraelskich za realny scenariusz uznać należy możliwości przeprowadzenia przez to państwo prewencyjnego ataku zbrojnego na irańskie instalacje jądrowe.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Furgacz, P. . (2019). Izrael wobec irańskiego programu nuklearnego. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 295–306. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.19