Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autorki dokonały zestawienia ujęcia prawnego defi nicji sytuacji kryzysowej z sytuacją kryzysową w rozumieniu public relations, omówiły kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem informacją w sytuacji kryzysowej, wskazały trudności w opanowaniu obiegu informacji podczas kryzysu, przedstawiły rolę i zadania reportera przekazującego relacje bezpośrednio z miejsca zdarzenia, podkreśliły rolę rzecznika prasowego zdarzenia, zwróciły uwagę na aspekt „dziennikarstwa obywatelskiego” i jego powszechności w Internecie. Znacząca część artykułu jest analizą zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej przez podmioty, których reagowanie na kryzys reguluje ustawa. Autorki zwracają uwagę na brak zainteresowania i korzystania z procedur komunikowania się przez podmioty odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dyderska , M. ., & Lizut, M. . (2019). Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 329–354. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.21