Treść głównego artykułu

Abstrakt

Spośród wyzwań XXI wieku migracja zdaje się zjawiskiem szczególnie ciekawym. Nie jest bowiem ona niczym nowym dla państw europejskich. Tym, co nadaje jej szczególny charakter, jest jej intensywność oraz nieznany dotąd wpływ na polityką zarówno poszczególnych państw, jak i całych regionów. Grecja znalazła się w ostatnich latach w wyjątkowo trudnej sytuacji. Zmuszona do wprowadzenia licznych regulacji unijnych dotyczących migracji, musiała zmierzyć się z wyzywaniem, jakim jest rosnąca liczba legalnych i nielegalnych imigrantów na jej terenie. Kryzys ekonomiczny i ostatnie wydarzenia w Grecji pokazały wyraźnie, że bez wsparcia innych państw Unii może ona nie sprostać temu wyzwaniu. Artykuł przedstawia bardzo
niewielki wycinek problemu, jakim jest współczesna imigracja dla wielu państw europejskich. Wykorzystanie zaś sytuacji Grecji pozwala na uwypuklenie tych kwestii, które mogą stać się ważne także z punktu wiedzenia polityki innych państw starego kontynentu, w tym Polski.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakimowicz-Ostrowska, I. . (2019). Imigracje do Europy wyzwaniem XXI wieku – przypadek Grecji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 357–368. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.22