Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Drzewicki, A. . (2019). Recenzja książki: Patrycja Sokołowska. (2010). Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990–2005. Toruń; Adam Marszałek. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 5, 374–376. https://doi.org/10.34862/rbm.2011.24