Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu działań zbrojnych prowadzonych przez siły koalicji chętnych i NATO w celu ochrony ludności cywilnej w trakcie wojny domowej w Libii. Autor koncentruje się na opisie przebiegu operacji i procesu dowodzenia, wykorzystując własne doświadczenia z pracy w centrach operacyjnych NATO. Jest jednak świadomy, że zgromadzona baza danych do opracowywani tej publikacji była ograniczana brakiem dostępu do danych o niejawnych klauzulach, jakkolwiek przebieg działań i ich decydujące fazy można było odtworzyć na podstawie specjalnych briefingów operacyjnych dla prasy, dostępnych na portalu NATO1. Należy pamiętać, że w NATO dokumentom mającym znaczenie operacyjne nadawane są klauzule niejawności. Istotną trudność w poprawnym metodologicznym opisie tak potężnego wysiłku polityczno-militarnego nastręczała również optymalizacja wyboru z „niezliczonej ilości” źródeł, trudnych do zweryfikowania w kontekście: zapisów z działań, statystyk, politycznych reakcji stron konfliktu, rodzaju użytych sił i środków walki, szacowania zniszczeń i strat militarnych oraz co najważniejsze strat ludności cywilnej i zniszczeń obiektów chronionych międzynarodowym prawem i konwencjami2.

Słowa kluczowe

NATO wojna domowa Libia

Szczegóły artykułu