Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (Regional Security Complex Theory, RSCT) na tle analizy ogólnej kondycji studiów nad bezpieczeństwem, zwłaszcza międzynarodowym. Omawiana teoria powstała na podstawie badań Kanadyjczyka Barry’ego Buzana w okresie 1983–2003, jest to więc podejście, które miało duże znaczenie dla kształtowania się tożsamości międzynarodowych studiów nad bezpieczeństwem (international security studies), jako subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Niniejszy szkic wskazuje również na implikacje teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa dla polskich osiągnięć badawczych w zakresie bezpieczeństwa regionalnego.

Słowa kluczowe

regionalne kompleksy bezpieczeństwa studia nad bezpieczeństwem Barry Buzan sekurytyzacja bezpieczeństwo międzynarodowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Albert M., Cederman L.E., Wendt A. (2010), New Systems Theories of World Politics, New York: Palgrave Macmillan.
 2. Aron R., (1995), Pokój i wojna między narodami, tłum. A. Mielczarek, Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.
 3. Baylis J. (red.), (2009), Strategia we współczesnym świecie: wprowadzenie do studiów strategicznych, tłum. W. Nowicki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Baylis J., Smith S. (red.), (2009), Globalizacja polityki światowej, tłum. red. Ł. Kamieński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Brodie B., (1978), The Development of Nuclear Strategy, International Security, Vol.2, No.4, s. 65–83.
 6. Brown Ch, Ainley K., (2009), Understanding International Relations, New York: Palgrave Macmillan.
 7. Buzan T., Buzan B. (1993), The Mind Map Book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain’s Untapped Potential, New York & London: Penguin Books.
 8. Buzan B., (1993) People, States and Fear, The National Security Problem in International Relations, Brighton: Wheatsheaf.
 9. Buzan B., Hansen L. (2009), The Evolution of International Security Studies, New York: Cambridge University Press.
 10. Buzan B., Jones J., Little R. (1993), The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural Realism, New York: Columbia University Press.
 11. Buzan B., Little R. (2011), Systemy międzynarodowe w historii świata, tłum. E. Brzozowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Buzan B., Waever O., De Wilde J., (1998), Security: New Framework for Analysis, Boulder & London: Lynne Rienner Publishing Ltd.
 13. Buzan B., Waever O. (2003), Regions and powers. The Structure of International Security, New York: Cambridge University Press.
 14. Czaputowicz J., (2004), Społeczność międzynarodowa, [w:] B. Szlachta (red.) Słownik społeczny, Kraków: WAM.
 15. Czaputowicz J. (2012), Theory of Practice? The State of International Relations in Poland, European Political Science 2012, s. 1–17.
 16. Dyduch J., Mikiewicz P., Rzeszótko P. (2006), Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Gałganek A., (2010), Genealogia międzynarodowości. Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Przegląd Politologiczny, nr 3, s. 7–22.
 18. Griffiths M., O‘Callaghan T., Roach S. (2008), International Relations. Key Concepts., 2 ed. Abingdon-New York: Routledge. Taylor & Francis.
 19. Guzzini S., Jung D. (red.), (2004), Contemporary Security Analysis and Copenhagen Peace Research, New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 20. Herz J., (1950), Idealist Internationalism and the Security Dilemma, World Politics, vol. 2, no. 2, s. 157–180.
 21. Jackson R., Sorensen G. (2006), Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych, tłum. A. Czwojdrak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Kukułka J., (1978), Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa: PWN.
 23. Kukułka J., (2003) Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Warszawa: ASPRA-JR.
 24. Kuźniar R., Balcerowicz B. (et al.), (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa: Scholar
 25. Lyons G.M., (1963), The Growth of National Security Research, The Journal of Politics, vol. 25, no.3, s. 489–508.
 26. Łoś-Nowak T., (2011), O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno-normatywnej, systemowej i metaforycznej, Przegląd Politologiczny, nr 1, s. 25–38
 27. Morgenthau H., (2010) Polityka między narodami, tłum. R. Włoch, Warszawa: Difin. O’Tuathail G., Critical geopolitics, New York & London: Routledge. Taylor & Francis.
 28. Potulski J., (2010), Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 29. Sil R., Katzenstein P., (2010) Beyond Paradigms. Analytic Eclecticism in the Study of World Politics, New York: Palgrave Macmillan.
 30. Trachtenberg M., (1989) Strategic Thought in America, 1952–1966, Political Science Quarterly, vol.104, no.2, s. 301–334.
 31. Wallerstein I., (2004), Koniec świata jaki znamy, tłum. A. Bilewicz, A. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa: Scholar.
 32. Wallerstein I., (2007) Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa: Wydawnictwo Dialog.
 33. Waltz K., (2010), Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tłum. R. Włoch, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 34. Wendt A., (1995), Constructing International Politics, International Security, vol. 20, no. 1, s. 71–81.
 35. Williams P., (2012) Studia bezpieczeństwa, tłum. W. Nowicki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 36. Wolfers A., (1952) National Security as an Ambiguous Symbol, Political Science Quarterly, vol. 67, no. 4, s. 481–502.
 37. Zięba R. (red.), (2008) Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 38. Żukrowska K. (red.), (2011) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Warszawa: Ius At Tax.
 39. Żukrowska K., Grącik M. (red.), (2006) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.