Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rejon Morza Czarnego i otaczających go terytoriów wraz z jego bogatymi złożami naturalnymi znajdował się i znajduje w centrum interesów politycznych i gospodarczych głównych potęg światowych. Po rozpadzie Związku Radzieckiego rejon Morza Czarnego stał się miejscem intensywnej wymiany handlowej i tranzytowej oraz przesyłu surowców energetycznych z obszaru Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej do Europy. Wydarzenia w Gruzji i ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują, że Rosja stara się odbudować dawne wpływy i przejąć kontrolę w tym rejonie. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu działania Rosji w rejonie Morza Czarnego destabilizują bezpieczeństwo regionalne i euroatlantyckie.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo regionalne bezpieczeństwo euroatlantyckie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Atlantic Council. (2016). Developing a Western Energy Strategy for the Black Sea Region and Beyond. Washington,D.C., February 1.
 2. Bugajski, J., Doran, P.B. (2016). Black Sea Rising Russia’s Strategy in Southeast Europe. CEPA, February 2016.
 3. Coalson, R., News Analysis: Russian Buildup Focuses Concerns Around The Black Sea, http://www.rferl.org/content/russia-black-sea-military-buildup-turkey/27569877.html.
 4. Duygu Bazoglu Sezer. The Changing Strategic Situation in the Black Sea Region. International Relations Bilkent University, Ankara.
 5. Eberhardt, P.(2013). Studia nad geopolityką XX wieku. IGiPZ PAN.
 6. European Parliament. (2015) The strategic military situation in the Black Sea Basin following the illegal annexation of Crimea by Russia. P8_TA-PROV(2015)0232.
 7. http://www.roec.biz/bsad/portfolio-item/crimeas-transformation-into-an-access-denial-base/.
 8. Gatunki ryb Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. (2009). Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Bruksela.
 9. Iohannis, K. (2016). Black Sea region is key to regional and Euro-Atlantic security. http://www.agerpres. ro/english/2016/02/13/president-iohannis-black-sea-region-is-key-to-regional-and-euro-atlantic-security-21-37-08.
 10. Jane’s Fighting Ships 2014–2015, JPCL, England.
 11. Konarzewska, A. (2016). Strategia Unii Europejskiej wobec regionu Morza Czarnego, Bezpieczeństwo Narodowe, III-IV - 2007 /5-6.
 12. Lubelski, J., Morze czy jezioro Czarne? Centrum Europejskie Natolin.
 13. Makowski, A. Region Morza Czarnego w Polityce Bezpieczeństwa. Disputatio-Tom X-„Perspektywa Wschodnia”.
 14. Martin, J. (2008). The Strategic Importance of The Black Sea. http://www.whatswrongwith theworld.net/2008/08/the_strategic_importance_of_th.html.
 15. Morawski, W., Szabłowska, S. (2006). Wojny rosyjsko-tureckie, Wyd. Trio, Warszawa.
 16. Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej. (2006). Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 17. Sobczyński, M. (1992). Ukraina. Łódź.
 18. Zasztowt, K. (2014). Rosyjska strategia w Azji Centralnej po kryzysie ukraińskim. Biuletyn PISM nr 69 (1181).