Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wywołanie konfliktu na wschodnie Ukrainie, a zwłaszcza aneksja Krymu jest jawnym pogwałceniem zapisów prawa międzynarodowego oraz porozumień, których stroną była i pozostaje Federacja Rosyjska. Zasadne jest zadanie pytania, z jakich powodów władze Rosji zdecydowały się na taki krok, będący w istocie dowodem, że umowy których sygnatariuszem jest państwo rosyjskie, nie mają dla niego żadnego znaczenia. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie, wykorzystując analizę rosyjskich dokumentów strategicznych. Konkluzją tej analizy jest stwierdzenie, że działania podjęte wobec Ukrainy – w rosyjskim rozumieniu – stanowią element prowadzonej polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i są działaniem ukierunkowanym na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa państwa.

Słowa kluczowe

polityka Federacja Rosyjska Ukraina Może Śródziemne obszar Czarnomorski

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Gacek, Ł., Trojnar, E. (2012). Pokojowe negocjacje czy twarda gra? Rozwój stosunków ponad Cieśniną Tajwańską. Księgarnia Akademicka, Kraków.
  2. Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Zatwierdzona przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej V.Putina 12 lutego 2013 r. http://gdansk.mid.ru/web/gdansk_pl/koncepcja-polityki-zagranicznejfederacji-rosyjskiej (dostęp 21.06.2016)
  3. Mickiewicz, P. (2011). Zapotrzebowanie surowcowe jako determinant chińskiej polityki wobec Azji Środkowej, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.) Strategie w polityce azjatyckiej. Rozważania o aspiracjach. Toruń.
  4. Mickiewicz, P. (2010). Trójkąt Rosja-Chiny-Iran i jego rola na arenie międzynarodowej, [w:] S. Wojciechowski (red.) Mocarstwowość na przełomie XXI-XXI wieku. Poznań.
  5. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (2001). УТВЕРЖДАЮ Президент Российской Федерации В. Путин 27 июля 2001 г. Пр-1387, http://www.scrf.gov.ru/documents/34.html. (dostęp: 07.08.2013).
  6. Морская доктрина Российской Федерации (2015), УТВЕРЖДАЮ Президент Российской Федерации В. Путин 26 июля 2015 г. druk nr 25041696doc.
  7. http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (dostęp: 21.06.2016).
  8. Указ Президента Российской Федерации О Военной доктрине Российской Федерации от 5 февраля 2010 г. N 146 (dostęp: 12.04.2012).
  9. Указ Президента Российской Федерации 30.12.2014 г О Военной доктрине Российской Федерации, http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf, Polskie tłumaczenie Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DoktrynaFederacjiRosyjskiej.pdf.