Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem strategicznym Chin jest usankcjonowanie pozycji państwa jako mocarstwa globalnego. Jednym ze środków, który zapewnić ma osiągnięcie tego celu jest kompleksowa polityka morska. Określona ona została w sektorowych dokumentach strategicznych, ale przyjęła postać kompleksowych działań politycznych i ekonomicznych. W artykule zaprezentowano rolę sił morskich (marynarki wojennej) jako instrumentu, pozwalającego na osiąganie założonych celów strategicznych, koncentrując się na zadaniach, jakie postawiono temu rodzajowi sił zbrojnych, sposobie realizacji planów zwiększenia jego potencjału bojowego oraz wizji wykorzystania marynarki wojennej w polityce państwa.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo morskie Chiny strategia marynarka wojenna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bennett, D. (2010). China’s Offshore Active Defense and the People’s Liberation Army Navy Peace, War and Defense Program. Global Security Studies, Spring, Vol. l, Issue 1, University of North Carolina.
 2. Chinese navy frigate crosses Suez Canal for Libya evacuation, Xinhua, 28 February 2011, Retrieved 3 June 2011
 3. Huang, An-Hao. (2009). The Maritime Strategy of China in the Asia-Pacific Region Origins, Development and Impact, Submitted in total fulfilment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy, School of Social and Political Sciences Faculty of Arts The University of Melbourne, August.
 4. Holmes, J., Yoshihara, T. (2006). Mao Zedong Meet Alfred Thayer Mahan: Strategic Theory and Chinese Sea Power, Australian Defense Journal 171.
 5. Jane’s Fighting Ships 2005.
 6. Jane’s Fighting Ships 2010.
 7. Jane’s Fighting Ships 2015.
 8. Jarocki T., Sokała W. (2010). (red.) Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Toruń. Wyd. Adam Marszałek.
 9. Jedwabny Szlak XXI wieku. (2015). Narodowa Komisja Rozwoju i Reformy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, Pekin.
 10. Krzywiec, B. (1929). Jak należy traktować w Polsce sprawę marynarki wojennej. Studium porównawcze na tle rozbudowy marynarek wojennych innych państw oraz potrzeb obronnych kraju, Wilno.
 11. Menzis, G. (2002). 1421 rok, w którym Chińczycy odkryli Amerykę i opłynęli świat. Amber. Warszawa.
 12. Nan Li. (2009). The Evolution of China’s Naval Strategy and Capabilities: From “Near Coast” and “NearSeas” to “Far Seas”. Asian Security 5, no. 2.
 13. Office of the Secretary of Defense, Annual Report to Congress 2008: The Military Power of the People’s Republic of China (Washington DC, 2008).
 14. Pehrson, Ch.J., (2006) String of Pearls: Meeting the Challenge of China’s Rising Power across the Asian Littoral. Strategic Studies Institute of the US Army War College (July). http://www.Strate-gicStudiesInstitute.army.mil/.
 15. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2015, GUS.
 16. Somalia Pirates: China Deploys Navy To Gulf Of Aden Following Hijack Attempt World News Sky News, News.sky.com. Retrieved 25 October 2010.
 17. Strategia wojskowa Chin. (2015). Wydział Informacji Rady Państwa ChRL, Pekin.
 18. Ven. (1927). Współczesna flota morska. Jej cel, skład i uzbrojenie. OSMW, Toruń.
 19. http://news.usni.org/2014/05/21/china-russia-kick-joint-naval-drills.
 20. http://sputniknews.com/military/20150515/1022178153.html.
 21. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Chiny-przechodza-do-ofensywy-na-M-Poludniowochinskim-Buduja-sztuczne-wyspy-w-archipelagu-Spratly,wid,16709095,wiadomosc.html?ticaid=1163e9.
 22. www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201402/t20140224_515103.html.
 23. www.bbc.com/news/world-middle-east-32173811.
 24. www.statista.com/statistics/258323/volume-of-handled-goods-in-chinese-seaports-and-river-ports/.
 25. www.marketwatch.com/story/chinas-artificial-islands-in-before-and-after-photos-2015-10-27.
 26. www.ibtimes.com/south-china-sea-land-reclamation-satellite-images-show-chinese-progress-manmade-1818986.
 27. www.dailymail.co.uk/news/ article-2961279/China-builds-fortress-sea-Satellite-images-Beijing-built-massive-artificial-island-including-heli pad-cement-plant-just-nine-months.html.
 28. www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-idUSKBN0U I2052 016 0105.
 29. www.globalsecurity.org/military/world/china/eez.htm.
 30. https://olli.ucsd.edu/display/documents/ChinasMaritimeStrategy11Feb14.pdf.
 31. www.chinamaritime-expo.com/pdf/China%20Maritime%202014.pdf.