Treść głównego artykułu

Abstrakt

Autor omawia rolę Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie konfliktu na Mindanao w Republice Filipin. W artykule przedstawiona zostanie istota organizacji i prowadzone przez nią działania na rzecz pokoju ze szczegółowym omówieniem tych działań, które odnoszą się do zagadnienia konfliktu na Mindanao. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej działalności na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych związanych ze społecznością muzułmańską. W tekście autor odnosi się do stałego wsparcia udzielanego mniejszości muzułmańskiej przez państwa muzułmańskie, które są jednocześnie członkami OWI. O ile państwa te z reguły nie angażują się we wspólne przedsięwzięcia na dużą skalę, o tyle okazują wyjątkową solidarność w sytuacji, gdy łamane są prawa społeczności muzułmańskiej w innych państwach.

Słowa kluczowe

Mindanao Filipiny Organizacja Współpracy Islamskiej Moro Bangsamoro

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Akbarzadeh, S., Connor, K. (2005). The Organization of the Islamic Conference: sharing an illusion. Middle East Policy, Summer, 2005, Vol. 12(2).
 2. Aljunied, S.M.K., Curaming, R.A. (2012). Mediating and Consuming Memories of Violence. the Jabidah Massacre in the Philippines. Critical Asian Studies, June, 2012, Vol. 44, Issue 2.
 3. An Act Providing for an Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao. (1989). Republic Act No. 6734, Congress of the Philippines. Pobrano 11 listopada 2015, z: http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra1989/ra_6734_1989.html.
 4. Azin, T. (2012). The Organisation of Islamic Cooperation and Regional Challenges to International Law and Security. Amsterdam Law Forum, 01 May 2012, Vol. 4(2).
 5. Bacik, G. (2011). The Genesis, History, and Functioning of the Organization of Islamic Cooperation (OIC): A Formal-Institutional Analysis, Journal of Muslim Minority Affairs, 2011, Vol. 31(4).
 6. Buendia, R. (2005). The state‐ Moro armed conflict in the Philippines Unresolved national question or question of governance? Asian Journal of Political Science, 2005, Vol. 13(1).
 7. Calfano, B.R., Sahliyeh, E. (2008). Determining Democracy in the Organization of the Islamic Conference, Social Science Quarterly, 2008, Vol. 89(3).
 8. Farrar S. (2014). The Organisation of Islamic Cooperation: Forever on the Periphery of Public International Law? Chinese Journal of International Law, 2014, Vol. 13(4).
 9. Hossain, I. (2012), The Organization of Islamic Conference (OIC): nature, role, and the issues. Journal of Third World Studies, Spring, 2012, Vol. 29(1).
 10. “Jabidah! Special Forces of Evil?” by Senator Benigno S. Aquino Jr. (1968). Pobrano 8 listopada 2015, z: http://www.gov.ph/1968/03/28/jabidah-special-forces-of-evil-by-senator-benigno-s-aquino-jr/.
 11. Karčić, H. (2013). In Support of a Non-member State: The Organisation of Islamic Conference and the War in Bosnia, 1992–1995. Journal of Muslim Minority Affairs, 2013, Vol. 33(3).
 12. Koniec krwawego konfliktu na Filipinach. Podpisano porozumienie pokojowe z islamskimi rebeliantami (2014). PAP. Pobrano 10 listopada 2015, z: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1085809,Konieckrwawego-konfliktu-na-Filipinach-Podpisano-porozumienie-pokojowe-z-islamskimi-rebeliantami.
 13. May, R.J. (2001). Muslim Mindanao: Four Years After the Peace Agreement. Southeast Asian Affairs.
 14. Mogato, M. (2010). Philippine President Aquino to fight graft and poverty. Pobrano 15 listopada 2015, z: http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE65T0QS20100630?sp=true.
 15. OIC Charter (1972). Pobrano 21 listopada 2015, z: http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en.
 16. On Changing the Name of the Organization of the Islamic Conference (2011), rezolucja nr 4/38-ORG, 26–28 Rajb, 1432 H (28–30 June 2011). Pobrano 21 listopada 2015, z: http://www.oic-oci.org/38cfm/en/docs.asp.
 17. On the Question of Muslims of Southern Philippines (1988), rezolucja nr 41/17, 3–7 Sha’ban, 1408 H (21–25 March 1988). Pobrano 11 listopada 2015, z: http://mnlfnet.com/OIC/OIC_AllResolutions.htm.
 18. On the Question of Muslims of Southern Philippines (1990), rezolucja nr 43/19-P, 9–14 Muharram, 1411 H (31 July – 5 August 1990). Pobrano 11 listopada 2015, z: http://mnlfnet.com/OIC/OIC_AllResolutions.htm.
 19. On the Question of Muslims of Southern Philippines (2014), rezolucja nr 2/41-MM, 20–21 Sha’ban, 1435 H (18–19 June 2014). Pobrano 15 listopada 2015, z: http://www.oic-oci.org.
 20. On the Question of Muslims of Southern Philippines (2015), rezolucja nr 2/42-MM, 9–10 Sha’ban, 1436 H (27–28 May 2015). Pobrano 15 listopada 2015, z:http://www.oic-oci.org.
 21. Rehman, J., Berry, S.E. (2012). Is “defamation of religions” passe? The United Nations, Organisation of Islamic Cooperation, and Islamic state practices: lessons from Pakistan. The George Washington International Law Review, May, 2012, Vol. 44(3).
 22. Santos, S. Jr. (2001). The Muslim dispute in the southern Philippines: a case of Islamic Conference mediation. Australian International Law Journal.
 23. Speech by the Prime Minister of Malaysia The Hon. Dato Seri Dr Mahathir Mohamad at the Opening of the Tenth Session of the Islamic Summit Conference Putrajaya Malaysia 20 Shaaban 1424H (16 October 2003) 10.00 AM (2003). Pobrano 7 listopada 2015, z: http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/leaders-view/item/speech-by-the-prime-minister-of-malaysia-the-hon-dato-seri-dr-mahathir-mohamad.
 24. Speech of President Aquino at the 45th anniversary of Jabidah Massacre, March 18, 2013 (2013). Pobrano 8 listopada 2015, z: http://www.gov.ph/2013/03/18/speech-of-president-aquino-at-the-45thanniversary-of-jabidah-massacre-march-18-2013-english/.
 25. Steinberg, D.J. (2000). The Philippines. A Singular and a Plural Place. Westview Press.
 26. Wejkszner, A. (2011). Islamski Front Wyzwolenia Moro i Abu Sajjaf. Ewolucja islamskiej aktywności terrorystycznej na Filipinach. „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
 27. The Condition of Muslims in the Philippines (1972), rezolucja nr 12/3, Muharram, 1392 H (February/March 1972). Pobrano 10 listopada 2015, z: http://mnlfnet.com/OIC/OIC_AllResolutions.htm.
 28. The Final Peace Agreement on the Implementation of the 1976 Tripoli Agreement Between the GRP and the MNLF (1996). Pobrano 14 listopada 2015, z: http://www.opapp.gov.ph/resources/final-peace-agreement-implementation-1976-tripoli-agreement-between-grp-and-mnlf.
 29. The OIC – 2025 Programme of Action (2015). Pobrano 12 kwietnia 2016, z: http://www.oic-oci.org/oicv3/upload/pages/typoa/en/poa_v4_en.pdf.
 30. The Problem of Muslims in the Philippines (1973), rezolucja nr 4/4, 9-21 Safar, 1393 H (24-26 March 1973). Pobrano 10 listopada 2015, z: http://mnlfnet.com/OIC/OIC_AllResolutions.htm.
 31. Ten-Year Programme of Action to Meet the Challenges Facing the Muslim Ummah in the 21st Century (2005). Pobrano 21 listopada 2015, z: http://www.oic-oci.org/oicv2/upload/pages/typoa/en/poa_en_rev1.pdf.
 32. Yu Chang, A. V. Y. (2014). Philippine Peace Agreement on Bangsamoro, International Law News, Summer, Vol. 43, Issue 3.
 33. Özerdem A. (2012). The Contribution of the Organisation of the Islamic Conference to the Peace Process in Mindanao. Civil Wars, Vol. 14(3).