Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena stanu zabezpieczenia wschodniej granicy państwa przed zagrożeniami, będącymi konsekwencją konfliktu na wschodzie Ukrainy. Autor uznaje, że konflikt ten może być wykorzystany do prowadzenia przez Rosję wrogich działań wobec Polski. Uznaje, że państwo polskie powinno w tej sytuacji zwiększyć swoje zdolności obronne. Jedną z metod powinno być przygotowanie sił zdolnych do prowadzenia skutecznych działań przeciwdywersyjnych. Proponuje powołanie, w tym celu, nowej formacji w miejsce rozformowanej Straży Granicznej. Przejęłaby ona zadania związane z ochroną i obroną polskiego pogranicza oraz samej granicy państwowej.

Słowa kluczowe

dywersja sabotaż pogranicze Rosja Ukraina

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2013). Warszawa.
 2. Dywersja nieprzyjacielska na terenie państwa polskiego. (1922). Opracowanie dla Sztabu Generalnego nr 16050/II Inf. III.C. z 01.06.1922r., CAW, Oddz. II SG, sygn. I.303.4.2503. Warszawa.
 3. Działania nieregularne. Podręcznik. (1969). Warszawa: MON, Inspektorat Szkolenia, Szkol 327/69.
 4. Gibas-Krzak D. (2010). Działalność terrorystyczna i dywersyjno-sabotażowa nacjonalistów ukraińskich w latach 1921–1939, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 3 (2), Emów.
 5. Grosicka, K., Grosicki, L., Grosicki, P. (2013). Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Warszawa.
 6. Gruszczak, A. (2011). Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna. [w:] W. Sokała, B. Zapała (red.), Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 7. Internetowy portal informacyjny. Pobrano styczeń 2016 r. z: http://www.defence24.pl.
 8. Internetowy portal Gazety Olsztyńskiej. Pobrano 15 stycznia 2016 r. z: http://gazetaolsztynska.pl/.
 9. Internetowy portal Gazety Prawnej. Pobrano 28 stycznia 2016 r. z: http://gazetaprawna.pl/.
 10. Internetowy portal informacyjny. Pobrano 27 stycznia 2016 r. z: http://kresy24.pl/.
 11. Internetowy portal informacyjny. Pobrano styczeń 2016 r. z: http://natemat.pl/.
 12. Internetowy portal informacyjny. Pobrano styczeń–luty 2016 r. z: http://niezalezna.pl/.
 13. Internetowy portal informacyjny. Pobrano styczeń 2016 r. z: http://wiadomosci.onet.pl/.
 14. Internetowy portal gazety Rzeczpospolita. Pobrano styczeń–kwiecień 2016 r. z: http://www.rp.pl/.
 15. Internetowy portal Słownika Języka Polskiego. Pobrano 22 stycznia 2016 r. z: http://sjp.pwn.pl./
 16. Internetowy portal serwisu informacyjnego TVN24. Pobrano 15 kwietnia 2016 r. z: http://www.tvn24.pl/.
 17. Internetowy portal informacyjny. Pobrano styczeń 2016 r. z: http://wpolityce.pl/.
 18. Jagusiak, B. (2015). Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa.
 19. Kopaliński, W. (2000). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa.
 20. Kwaśniak G. (2015). Kto nas obroni?. [w:] Wygaszanie Polski 1989–2015, Kraków 2015.
 21. Materiały do szkolenia taktycznego zwiadowcy i grupy specjalnej. (1972). Warszawa: Inspektorat Szkolenia MON, Szkol/455/72.
 22. Oficjalna strona Biura Ochrony Rządu. Pobrano 01 lutego 2016 r. z: http://bor.gov.pl/.
 23. Oficjalna strona Ministerstwa Obrony Narodowej. Pobrano styczeń–luty 2016 r. z: http://mon.gov.pl/.
 24. Oficjalna strona Policji. Pobrano 30 stycznia 2016 r. z: http://www.policja.pl/.
 25. Oficjalna strona Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Pobrano 30 stycznia 2016 r. z: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/.
 26. Oficjalna strona internetowa partii politycznej Zmiana. Pobrano 28 stycznia 2016 r. z: http://partia-zmiana.pl/.
 27. Operacje specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, DWSpec. 1/2011, Kraków 2011.
 28. Pietrzak, P., Sobczyk, K. (2015). W drodze do szczytu NATO w Warszawie – wydatki obronne państw Sojuszu. Bezpieczeństwo Narodowe, nr 34/2015, Warszawa.
 29. Polski portal o geopolityce. Pobrano 21 stycznia 2016 r. z: http://geopolityka.net/.
 30. Skoneczny, Ł. (2015). Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydanie specjalne. Emów.
 31. Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych (M.P. z 2013 r. poz. 796.).
 32. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2015 poz. 355 z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2015 poz. 930 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 1822 z późn. zm.).
 35. Warchał, A., Żukowski, P. (2015). Dangers to state security: Deception – an exemplification based on contemporary open sources. Studia Bezpieczeństwa Narodowego 8/2015, Warszawa.
 36. Wielohorski, W. (2015). Hybrydowe ludziki Putina nad Bałtykiem. Gazeta Polska, nr 8(1124).
 37. Wojnowski, M. (2015). Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 13 (7), Emów.
 38. Żebrowski, L. (2015). W szponach czerwonych. Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r. Sandomierz