Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł porusza problem bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Autor przedstawia podstawowe założenia związane z kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego oraz definicje odnoszące się do bezpieczeństwa publicznego. Zwraca także uwagę na rosnący problem zaniku więzi społecznych. W artykule przedstawiona jest koncepcja community policing, która stanowi model kształtowania bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych.

Słowa kluczowe

community policing społeczeństwo obywatelskie bezpieczeństwo publiczne społeczność lokalna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Encyklopedia powszechna PWN (1983). Warszawa.
 2. Encyklopedia popularna PWN, (1998). Warszawa 1998.
 3. W. Fehler (red.), (2009). Lokalny wymiar wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Warszawa.
 4. Ghirardo, D., (1999). Architektura po modernizmie. Toruń–Wrocław.
 5. Hołyst, B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego. Warszawa.
 6. Kłoskowska, A. (1983). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
 7. Leszczyński, M., Gumieniak, A., Owczarek, L., Mochocki, R. (2013). Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, Warszawa.
 8. Manstead, A.S.R., Hewstone, M. i in. (red.). (1996). Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella. Warszawa.
 9. Marek, A. (2002). Prawo wykroczeń (materialne i procesowe).Warszawa.
 10. Miller, L.S., Hess, K.M. (2005). Community Policing. Partnership for Problem Solving. Belmond.
 11. Nicholl C.G., (1999). Community policing, community justice and restorative justice. Washington DC.
 12. Sosnowski, A. (2000). Rozwój społeczności lokalnych u schyłku XX wieku, [w:] R.B. Woźniak (red.) Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej. Koszalin.
 13. Sowa, K. (1988). Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń. Warszawa.
 14. Urban, A. (2009). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Warszawa.
 15. Widacki, J. (1998). Konieczny drugi etap reformy policji, [w:] J. Widacki, J. Czapski (red.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Lublin.
 16. Willard, O.M. (1998). Community-oriented policing. A systemic approach to policing. New Jersey.