Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku stała się najważniejszym zadaniem krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wymogiem jest wprowadzenie zarówno rozwiązań systemowych, jak natychmiastowe podejmowanie efektywnych działań doraźnych z powodu dynamiki i skali zjawiska migracji. Celem artykułu jest omówienie formy ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej w kontekście presji migracyjnej w 2015 roku oraz przyczyn fiaska dotychczasowej formuły działania UE i jej wyspecjalizowanej agencji FRONTEX. W artykule pokazano, jak fala migracyjna 2015 roku obnażyła słabości instytucjonalne UE, brak solidarności państw członkowskich i podzielenie społeczeństw. Autorka podkreśla, że dalekowzroczne działania UE winny zmierzać do zapobiegania przyczynom imigracji, a nie do usuwania jej skutków. Presja migracyjna 2015 roku doprowadziła do kryzysu i pokazała z niezwykłą siłą, że wprowadzenie w krajach europejskich zasady otwartych granic przyniosło także wiele zagrożeń dla obywateli UE.

Słowa kluczowe

Układ z Schengen polityka migracyjna UE FRONTEX RABIT fala migracyjna kryzys migracyjny

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 2014, European Asylum Support Office, lipiec 2015., Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content
 2. Annual Risk Analysis 2013, Frontex, Warszawa 2013, 30–31. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015
 3. Asylum quarterly report. EUROSTAT. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Agenda on Migration, COM(2015) 240 final, Brussels 13.05.2015, 19
 5. Dobrowolska-Polak, J. (2016). Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu? Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr. 219/2016, 1–7.
 6. EC – Press Release z 25.01.2016 r., za: J. Dobrowolska-Polak, Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu? „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr. 219/2016, 6–7. Pobrano 10 czerwca 2016, z: www.iz.poznan.pl
 7. EU calls emergency immigration summit (2015), The Telegraph, 31.08.2015. Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe
 8. Fatal Journeys. Tracking lives lost during migration. Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://publications.iom.int/system/files
 9. Franco, A. EU moots new Schengen rules. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://www.swissinfo.ch
 10. Grant, H. (2015). UN agencies ‘broke and failing’ in face of ever-growing refugee crisis. The Guardian, 6 września 2015 r. Pobrano 10 czerwca 2016, z: www.theguardian.com
 11. Holliday J. (2011). The Struggle for Syria in 2011: An Operational and Regional Analysis, Middle East Security Report 2. Institute for the Study of War, grudzień 2011. Pobrano 12 czerwca 2016, z: www.understandingwar.org
 12. IOM Releases New Data on Migrant Fatalities Worldwide: Almost 40,000 Since 2000. Pobrano 11 czerwca 2016, z: www.iom.int/statements/iom-releases-new-data-migrant-fatalities-worldwide-almost
 13. Joint Communication to the European Parliament and the Council. Addressing the Refugee Crisis in Europe: The Role of EU External Action, JOIN (2015) 40 final, 9.09.2015, Brussels, 2
 14. Lack of funds: World Food Programme drops aid to one-third of Syrian refugees, The Guardian, 5 września 2015 r. Pobrano 9 czerwca 2016, z: www.theguardian.com
 15. Mazur, S.K. (red.). (2015). Unia Europejska a migracje: szanse i wyzwania. Rzeszów: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, 2015, 16-17
 16. Morehouse, C., Blomfield, M. (2011). Irregular Migration in Europe. Migration Policy Institute, grudzień 2011, 4.
 17. Moroska, A. (2009). Partie prawicowego populizmu – próba zdefiniowania zjawiska, [w:] P. Mickiewicz i H. Wyligała (red.), Dokąd zmierza Europa: nacjonalizm, separatyzm, migracje –nowe wyzwania Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 129–147.
 18. Neville, D. (2016). Zarządzanie granicami zewnętrznymi. Pobrano 23 maja 2016, z: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl.
 19. Pomorski, M. (2015). Dżihadyści mogą być w fali uchodźców, Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza, nr 216, 7.
 20. Potyrała, A. (2015a). W poszukiwaniu solidarności. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego 2015. Przegląd Politologiczny, 2015, nr 4, UAM Poznań, 33–36. Pobrano 9 czerwca 2016, z: http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content.
 21. Potyrała, A. (2015b). Implications of the Arab Spring for the EU Immigration Policy, [w:] A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski (red.) Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, Berlin, 87–88.
 22. Program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 1 lipca 2011–31 grudnia 2011. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011, 25.
 23. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Human Rights Council, 13 sierpnia 2015 r. Pobrano 10 czerwca 2016, z: www.ohchr.org.
 24. Sasnal, P. (red.), (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 9-10.
 25. Special meeting of the European Council, 23 April 2015 – Statement. Pobrano 12 czerwca 2016, z: http://concilium.europa.
 26. Special Report: Inherent Resolve. U.S. Department of Defense. Pobrano 12 czerwca 2016, z: www.defense.gov.
 27. Sy S. (2016) Polityka azylowa. Pobrano 23 maja 2016, z: http://www.europarl.europa.eu/portal/pl.
 28. Syria Regional Refugee Response, UNHCR. Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
 29. The sea route to Europe: the Mediterranean passage in the age of refugees, UNHCR, July 2015. Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://www.unhcr.org.
 30. Uchodźców będzie przybywać. Czy i ilu ich przyjmiemy? Jak my pomagamy? (2015). Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza – Magazyn, nr 218, 11
 31. UNHCR country operations profile – Afghanistan. UNHCR, 2015. Pobrano 12 czerwca 2016, z: www.unhcr.org.
 32. UNHCR country operations profile – Syrian Arab Republic, UNHCR 2015. Pobrano 13 czerwca 2016, z: www.unhcr.org.
 33. UNHCR: Syria Worst Humanitarian Crisis of 21st Century, CNN, 3 września 2013 r. Pobrano 25 czerwca 2016, z: http://edition.cnn.com.
 34. Update No. 1 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011). Pobrano 10 czerwca 2016, z: http://www.unhcr.org.
 35. Update No. 26 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011). Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://www.unhcr.org.
 36. Update No. 8 on the Humanitarian Situation in Libya and in the Neighbouring Countries (2011). Pobrano 11 czerwca 2016, z: http://www.unhcr.org.
 37. WFP Executive Director Raises Alarm about Assistance Cuts for Syrian Refugees in Jordan. World Food Programme, 12 sierpnia 2015 r. Pobrano 11 czerwca 2016, z: www.wfp.org.
 38. World Report 2015: Iraq. Human Rights Watch. Pobrano 11 czerwca 2016, z: www.hrw.org/world-report.
 39. World Report 2015: Syria, Human Rights Watch. Pobrano 12 czerwca 2016, z: www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/syria.