Treść głównego artykułu

Abstrakt

Odnotowywany od wielu lat, na terenie Polski i województwa pomorskiego, wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wydaje się nierozerwalnie związany ze spadającym zagrożeniem przestępczością. Przeobrażenia zachodzące w przestępczości przekładają się wyraźnie na wysokie oceny bezpieczeństwa wskazywane przez mieszkańców Pomorza. W artykule przedstawiono, jak na przestrzeni tych lat wyglądało faktyczne zagrożenie głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych, mających decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz jakie zmiany zaszły w strukturze tej przestępczości.

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Biuletyn Statystyczny styczeń–grudzień 2016, Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.
  2. Januszek, H., Gembara, S. (2005). Elementy nowoczesnego zarządzania w Policji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  3. Komenda Główna Policji, Polskie Badania Przestępczości - Raporty z lat 2007–2017.
  4. Szymaniak, A., Ciepiela W. (2007). Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, t. 1. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.
  5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. 2016 poz. 1782 ze zm.)