Treść głównego artykułu

Abstrakt

Na terenie województwa pomorskiego co roku organizowanych jest wiele różnego rodzaju imprez, które z pewnością podnoszą atrakcyjność tego regionu. Przedsięwzięcia te w większości przypadków nie generują dużych zagrożeń i tym samym nie wymuszają mobilizacji dużych sił i środków ze strony służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Specyficzną kategorią imprez są te, które noszą miano imprez masowych, a największe zagrożenie na terenie województwa pomorskiego, tak jak w całym kraju, generują niestety mecze piłki nożnej. Celem opracowania jest przedstawienie procesu organizacji zabezpieczenia imprezy masowej na przykładzie meczu piłkarskiego Arka Gdynia – Lechia Gdańsk.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo impreza masowa mecz piłkarski

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Materiały własne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
  2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2139, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 6 kwietnia o Policji (Dz.U z 2017 r. poz. 1321).
  4. Zarządzenie nr 23 KGP z dnia 23 września 2014 r w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP poz. 65).
  5. Zarządzenie nr 3 KGP z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie prowadzenia Policyjnego Rejestru Imprez masowych (Dz. Urz. KGP poz.14).
  6. Zarządzenie nr 982 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. Urz. KGP NR.17. poz. 129).