Treść głównego artykułu

Abstrakt

Konflikt hybrydowy to nowy rodzaj oddziaływania międzynarodowego, który z całą mocą ukazał się na wschodzie Ukrainy. Celem artykułu jest określenie definicji i charakteru tego konfliktu. Prezentacja ta została oparta na analizie rosyjskich działań wobec Ukrainy. Za punkt wyjścia przyjęto tezę, że działania hybrydowe to całokształt – niekiedy długofalowych – przedsięwzięć prowadzonych przez agresora w środowisku politycznym, ekonomicznym, militarnym i społecznym, w tym mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Ich celem jest osiągnięcie zamierzonych celów politycznych i strategicznych poprzez wykorzystanie różnorodnych środków nacisku, które uzależnią obiektu oddziaływania lub zmuszą go do prowadzenia polityki zbieżnej z interesami agresora.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Berzins, J. (2014). Russia’s New Generation Warfare in Ukraine. Implications for Latvian Defense Policy. National Defence Academy of Latvia. Policy Paper, 2.
 2. Dębczak, A., Pawlak, C., Keplin, J. (2015). Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów. Zeszyty Naukowe AON, (2).
 3. Gerasimov, V. (2013. Novyye vyzovy trebuyut pereosmysleniya form i sposobov vedeniya boyevykh deystviy [New challenges require a rethinking of the forms and methods of conducting military operations ]. Military Industrial Courier, 8(476), 1-3.
 4. Jean, C. (2003). Geopolityka. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 5. Lalpychak, Ch. (1991), Independence – over 90% vote yes in referendum, Kravchuk elected president of Ukraine, The Ukrainian Weekly [online] 8.12.1991. Pobrano 04.02.2016 z: http://www.ukrweekly.com/old/archive/1991/499101.shtml
 6. Koncepcja udziału SZ RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym.
 7. Pawlak, C. (2017). Zrozumieć hybrydę. Przegląd Sił Zbrojnych, (4).
 8. Pawlak, C., Keplin, J. (2016a). Hybrydowość wyzwaniem dla bezpieczeństwa przyszłości. Biuletyn CDiS SZ, (2).
 9. Pawlak, C., Keplin, J. (2016b). Aneksja Krymu w kontekście działań hybrydowych. Kwartalnik Bellona, (3).
 10. Materniak, D. (2017). Perspektywy Sił Zbrojnych Ukrainy na 2017 rok. Jakie priorytety? (online). Pobrano 07.03.2017 z: http://www.defence24.pl/513785,perspektywy-sil-zbrojnych-ukrainy-na-2017-rok-jakiepriorytety
 11. Mękiszak, M. (2014). Doktryna Putina. Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim. Komentarze Ośrodka Studiow Wschodnich, 131.
 12. Mickiewicz, P. (2016). Obszar Czarnomorski i Morze Śródziemne w polityce Rosji. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10 (1), 67-81.
 13. Niedzielski, D. (2016). Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP. Kwartalnik Bellona, 2(685).
 14. Potocki, M. (2015). Żołnierze, naukowcy, bezrobotni... Cała prawda o cyborgach z Doniecka 22.01.2015 r. Pobrano 07.3.2017 z: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/481034,cyborgi-z-doniecka-ustapililotniska-bohaterowie-ukrainy.html
 15. Racz, A. (2105). Russia’s Hybrid War in Ukraine. Breaking the Enemy’s Ability to Resist, The Finnish Institute of International Affairs, 45.
 16. Regina-Zacharski, J. (2015). Ukraina 2014–2015: Wojna (nie)hybrydowa, Zeszyty Naukowe AON, 3(100).
 17. Rosja wzmacnia wojska na Krymie. [online], 17.09.2014. Pobrano 30.01.2016 z: http://www.defence24.pl/126004,rosja-wzmacnia-wojska-na-krymie
 18. Środki aktywne jako niemilitarne zagrożenia dla Polski. Warszawa 28.02.2017 r. Pobrano 10.01.2016 z: http://wyborcza.pl/1,91446,15533473,
 19. Siły Zbrojne Ukrainy. Stan na połowę 2015 r. Pobrano 05.02.2016 z: http://www. nowastrategia.org.pl/sily-zbrojne-ukrainy/
 20. Ukraina razem czy osobno? [online], 29.11.2004. Pobrano 02.02.2016 z: http://www.psz.pl/162-wschod/ukraina-razem-czy-osobno
 21. Ukraine Military Strength. GFP Power Index rating. Pobrano 05.02.2016 z: http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Ukraine
 22. Ukraińskie jednostki ochotnicze. Pobrano 03.01.2017 z: https://obronanarodowa.pl/forum/viewtopic/topic/521 publikacja 20-06-2015
 23. Vybory narodnykh deputativ Ukrayiny 28 zhovtnya 2012 roku. Pobrano 03.01.2017 z: http://cvk.gov.ua.
 24. Wojsko i służby przechodzą na stronę separatystow. Kto zatrzyma Rosję na wschodzie Ukrainy? [online] 14.04.2014 r. Pobrano 05.02.2017 z: http://www.defence24.pl/75831,wojsko-i-sluzby-przechodza-nastrone-separatystow-kto-zatrzyma-rosje-na-wschodzie-ukrainy