Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od czasu powstania państwa polskiego rozpoczęła się walka o korzystanie z Bałty-ku i jego wybrzeża. Układ uwarunkowań polityczno-geografi cznych był sprzyjający dla aktywnego korzystania z dobrodziejstw tego akwenu. Niestety nie wszyscy ówcześnie decydenci rozumieli potrzebę posiadania dostępu do Morza Bałtyckiego i wybrzeża. Brak zrozumienia tej bardzo ważnej kwestii doprowadził do tego, że państwo nasze zostało odepchnięte od morza, a tym samym utraciło swoją pozycję na arenie międzynarodowej, co skończyło się wymazaniem go z mapy Europy. Trzeba być mądry mądrością innych, a wnioski wyciągać szybciej, niż uruchomi się określone działania.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo morskie Morze Bałtyckie

Szczegóły artykułu