Treść głównego artykułu

Abstrakt

Uczestnictwo w misjach zbrojnych niewątpliwie stworzyło polskim siłom zbrojnych możliwość uzyskania doświadczeń bojowych. Okupione stratami ludzkimi zaangażowanie umożliwiło wdrożenie różnorodnych, nie zawsze dostrzeganych przez społeczeństwo rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych. Zwiększyło także poziom bezpieczeństwa państwa. Celem artykułu jest udowodnienie, iż militarna aktywność państwa polskiego przyczyniła się nie tylko do wprowadzenia pozytywnych zmian w Wojsku Polskim. Umożliwiła także zwiększenie międzynarodowej pozycji państwa polskiego jako jednego z najaktywniejszych członków NATO.

Słowa kluczowe

misje wojskowe Irak Afganistan NATO

Szczegóły artykułu