Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jihadyści, fundamentaliści czy ekstremiści straszą, konsekwentnie realizują politykę chaosu w krajach europejskich werbując umęczonych wolnością Europejczyków. Coraz większa łatwość kontaktów, masowa komunikacja, internet prowadzą do spotkań i zderzeń kulturowych, a szoku kulturowego doznać można nawet na odległość, bez bezpośredniego kontaktu. Kanałami tymi napływają bowiem produkty kultury konsumpcyjnej, skomercjalizowanej i niezależnie od tego, czy są one amerykańskiego, czy ponadnarodowego pochodzenia kształtują kosmopolityczną kulturę i styl życia. Choć jest ona uboga w warstwie intelektualnej i pozornie nie zagraża kulturze wysokiej, coraz częściej rodzi jednak pytania i obawy o negatywny wpływ na tożsamość kulturową państw. Również regionalizm prowadzący jak w przypadku Unii Europejskiej do integracji politycznej, gospodarczej, a także kulturalnej wywołuje obawy o skutki dla tożsamości narodowej państw członkowskich. Do niebezpieczeństw dotyczących kultury symbolicznej dochodzą niepokoje o stan dóbr kultury materialnej zagrożony ciągle przez konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, Bliski Wschód, Afryka Północna), a także przez grabieże, kradzieże, przemyt i zniszczenia.

Słowa kluczowe

arabskie rewolucje propaganda Daesh obszar MENA bezpieczeństwo kulturowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Dabiq, numer 1, 3 oraz 9 z 2014 i 2015 roku
 2. Cockburn P.., Państwo Islamskie, Warszawa 2015, 58.
 3. Fernholz T., Don’t believe the people telling you to freak out over this “ISIL”, (online), (dostęp: 2017-01-10). Dostępny w Internecie: maphttps://qz.com/228833/dont-believe-the-people-telling-you-to-freak-outover-this-isil-map/#/
 4. Fielding N.G., Triangulation and Mixed Methods Designs Data Integration With New Research Technologies, “Journal of Mixed Methods research”, 2012, 124–136.
 5. Fielding N.G., Triangulation and Mixed Methods Designs Data Integration With New Research Technologies, “Journal of Mixed Methods research”, 2012, 124–136.
 6. Hanne O., de la. Neuville T.F, Państwo Islamskie – geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015, 13-24.
 7. Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001, 90-91.
 8. Humphreys D., Islamic History – Revised Edition, Princeton Univ Press: 1995, 91–95.
 9. Ibn Muhammad A.H, List o powstrzymaniu sądu, za: Janusz Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie. Tom I, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1998, s. 174.
 10. Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, 80–82.
 11. Kubiak T., Święte wojny w tradycji Islamu, MON, Departament wychowania i obronności, Warszawa 2004, 63.
 12. Rudnik S., Doktrynalne podłoże fundamentalizmu islamskiego,[w:] A. Pawłowski (red.), Fundamentalizm współczesny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1994, 13.
 13. Sebag Montefiore S., Stalin. Dwór czerwonego cara, Warszawa 2004, 95.
 14. Six C., Riesebrodt M., Religiöser Fundamentalismus: vom Kolonialismus zur Globalisierung Studien Verlag, Innsbruck 2004, 34–36.