Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtowało się w województwie dolnośląskim w latach 2000–2012 zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. Omówione zostały podstawowe kategorie przestępczości pospolitej w oparciu o powszechnie stosowane statystycznie kategorie oceny tych zjawisk w odniesieniu do wszystkich powiatów. Należy pamiętać, że nie tylko Policja jest odpowiedzialna za rozpoznawanie i zwalczanie wszelkich form przestępczości. Z uwagi na dane, jakie zostały udostępnione prze Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, autorka zanalizowała dynamikę przestępstw stwierdzonych wraz z postępowaniami wszczętymi i ich wykrywalnością.

Słowa kluczowe

przestępstwa stwierdzone postępowanie wszczęte kradzież kradzież z włamaniem rozbój kradzież rozbójnicza wymuszenie rozbójnicze wykrywalność

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamczyk M. (2011). Kształtowanie się przestępczości pospolitej w latach 2000–2009. Nauka i Gospodarka, 2(9), s. 63-73.
 2. Czapska, J. (1997). Poczucie społecznego zagrożenia przestępczością, [w:] J. Błachut, J. Czapska, J. Widacki, Zagrożenie przestępczością, Warszawa –Kraków: Instytut Spraw Publicznych, s. 21–28.
 3. Danielewski, F. (2007). Interpretacja stanu bezpiecznego, [w:] Bezpieczeństwo lokalne w opiniach mieszkańców Tarnobrzega, red. J. Dziubiński, E. Moczuk, P. Szulich, J. Żak, Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu.
 4. Durkheim, E. (2000). Zasady metody socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Fabiś, P. (2008). Emile Durkheim jako teoretyk kultury, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Grygolec, W, Kościuk, L. (1998). Bezpieczeństwo militarne państwa. Pojęcia. Uwarunkowania. Polityka, Warszawa: MON.
 7. Kowalak, T. (1991). Niepewność społeczna jako kwestia społeczna, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Studia o kwestiach społecznych, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, s. 179.
 8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (2007). Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, Warszawa.
 9. Moczuk, E. (2009). Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 10. Prawoity. Pobrano 25 stycznia 2011, z: www.prawoity.pl
 11. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2011. Pobrano 20 czerwca 2014, z: www.msw.gov.pl
 12. Statystyka. Pobrano 20 czerwca 2014, z: www.policja.pl
 13. Sztumski, J. (1984). Wstęp do metod i technik badań społecznych, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 14. Wikipedia. Pobrano 20 sierpnia 2014 z: www.wikipedia.org
 15. Władyka, M. (1974). Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum