Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania potrzeby utworzenia systemu bezpieczeństwa kluczowych osobistości życia publicznego w Polsce, a następnie dokonania identyfikacji niezbędnych w tym zakresie działań organów państwa. Tło dla podjętych rozważań stanowią zagrożenia bezpieczeństwa kluczowych osobistości w Polsce – zarówno te nowe, powstałe na przestrzeni ostatniego roku, jak i te stare, których istnienie dopiero teraz dotarło do  świadomości społeczeństwa i elit politycznych kraju. Nowe zagrożenia to konflikt wokół Ukrainy, a także bezprecedensowa i narastająca aktywność islamskich ekstremistów w wymiarze globalnym, a szczególnie w Europie. Zwiastunem uaktywniania się istniejących od dawna zagrożeń jest afera taśmowa z czerwca 2014 r.

Słowa kluczowe

kluczowe osobistości życia publicznego system bezpieczeństwa ważnych osobistości dawne i nowe zagrożenia VIPs security system of VIPs old and new threats

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hebda, J. (2019). System bezpieczeństwa kluczowych osobistości życia publicznego w Polsce – potrzeba utworzenia, a także wymogi i postulaty organizacyjno-funkcjonalne. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 9(2), 187–201. https://doi.org/10.34862/rbm.2015.2.13

Bibliografia

 1. Biała Księga, Akta śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.12.1995 r. i 16.01.1996 r. (sygnatura akt PoŚl 1/96). Centrum Informacyjne Rządu.
 2. Cruickshank P., Lister T., Europe faces “greatest terror threat ever” from jihadists in Iraq and Syria. Pobrano 2 marca 2015, z: http://edition.cnn.com/2014/06/19/world/europe/lister-european-jihadists/index.html?iid=article_sidebar
 3. Dawidczyk, A., Hebda, J. (2014). Kierunki modyfikacji systemu bezpieczeństwa ważnych osobistości w Polsce na tle wydarzeń na Ukrainie. W P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s. 428.
 4. Jałoszyński, K. (2008). Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa: TRIO.
 5. Otłowski, T., Dżihad dla każdego – Al-Kaida werbuje Europejczyków. Pobrano 23 sierpnia 2014 z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020229,opage,9,title,Dzihad-dla-kazdego-Al-Kaida-werbuje-Europejczykow,wid,14388510,wiadomosc.html.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego i Żandarmerię Wojskową;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz korzystania przez nich z pomocy innych podmiotów;
 8. Otłowski, T., Islamiści u bram Europy, Polska Zbrojna, marzec 2015.
 9. United States Code.
 10. USA PATRIOT ACT Public Law 107-56 – Oct.26, 2001.
 11. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu. Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 ze zm.
 12. Ustawa z dnia XX sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 ze zm.
 13. Vaclav Klaus ostrzelany plastikowymi kulkami. Zawiodła ochrona. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12576091.html
 14. Wiadomości wp.pl. Eksperci: za osłonę i ochronę kontrwywiadowczą odpowiadają służby i BOR. Pobrano 30 czerwca 2014 z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Eksperci-za-oslone-i-ochronekontrwywiadowcza-odpowiadaja-sluzby-specjalne-i-BOR,wid,16684240,wiadomosc.html?ticaid=11304e.
 15. Wiśniewski B. (2013). System bezpieczeństwa Państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.