Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono i przeanalizowano główne problemy występujące w Afgańskiej Policji Państwowej. Wśród nich należy wymienić złe zarządzanie, słabe wyszkolenie i wyekwipowanie, zmilitaryzowany charakter, ograniczoną lojalność funkcjonariuszy, nadużywanie przez nich przemocy i łamanie prawa, korupcję i problemy w finansowaniu, nierówności, dyskryminację i inne. W artykule dokonano niezbędnych ocen i wskazano kierunki koniecznych zmian. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że ze względu na powyższe problemy afgańska policja nie jest w stanie prawidłowo wykonywać powierzonych jej zadań, głównie tych o charakterze stricte policyjnym. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną podczas pisania artykułu jest analiza źródeł tekstowych.

Słowa kluczowe

Afgańska Policja Państwowa nielojalność korupcja brutalność dyskryminacja Afghan National Police disloyalty corruption brutality discrimination

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jureńczyk, Łukasz. (2019). Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 49–64. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.4

Bibliografia

  Afghan National Police Working Group. (2011). The Police Challenge: Advancing Afghan National Police Training. Arlington. 13 June. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://project2049.net/documents/police_challenge_advancing_afghan_national_police_training.pdf.
  Ahmed, A. (2015). The Hardest (and Most Important) Job in Afghanistan. 4 March. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.nytimes.com/2015/03/08/magazine/the-hardest-job-in-afghanistan.html?_r=1.
  Barber, R. (2011). No Time to Lose: Promoting the Accountability of the Afghan National Security Forces. 10 May. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/no-time-to-lose-promoting-the-accountability-of-the-afghan-national-security-fo-129343.
  Bayley, D., Perito, R.M. (2011). Police Corruption. What Past Scandals Teach about Current Challenges. United States Institute of Peace Special Report. Washington. November. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.usip.org/sites/default/files/SR%20294.pdf.
  Bienaimé, P. (2015). The US Can’t Totally Account For The $300 Million It Gives The Afghan Police Each Year. “Business Insider”, 12 January. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.businessinsider.com/afghanistans-national-police-is-likely-wasting-millions-in-us-funding-2015-1?IR=T.
  Bruno, G. (2010). Afghanistan’s National Security Forces. 19 August. Pobrano 10 stycznia 2017, z: http://www.cfr.org/afghanistan/afghanistans-national-security-forces/p19122.
  Burns, W.J., Flournoy, M.A. Lindborg, N.E. (2016). U.S. Leadership and the Challenge of State Fragility. Washington. September. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.usip.org/sites/default/files/US-Leadership-and-the-Challenge-of-State-Fragility.pdf.
  Chivers, C.J. (2010). After Push in Marja. Marines Try to Win Trust. “New York Times”, 28 February. Pobrano 10.01. 2017 r., z: http://www.nytimes.com/2010/03/01/world/asia/01marja.html.
  Cordesman, A.H., Mausner, A., Lemieux, J. (2010). Afghan National Security Forces. What It Will Take to Implement the ISAF Strategy. Washington: Center for Strategic & International Studies. Department of Defense of the United States of America. (2014). Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. Washington. Pobrano 10.01. 2017 r., z: http://archive.defense.gov/pubs/Oct2014_Report_Final.pdf.
  Deputy Minister for Strategy and Policy Department of Strategy Ministry of Interior Affairs Islamic Republic of Afghanistan. (2010). Afghan National Police Strategy. December. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://ipcb.files.wordpress.com/2012/01/nps-final-version.pdf.
  European Union Committee. (2011). The EU’s Afghan Police Mission. Report with Evidence, London, February. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldselect/ldeucom/87/87.pdf.
  Evans, A., Manning, N., Osmani, Y., Tully, A., Wilder, A. (2004). A Guide to Government in Afghanistan, Washington: The World Bank.
  Felbab-Brown, V. (2012). Afghan National Security Forces: Afghan Corruption and the Development of an Effective Fighting Force. 2 August. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.brookings.edu/testimonies/afghan-national-security-forces-afghan-corruption-and-the-development-of-an-effective-fighting-force/.
  Friesendorf, C. (2011). Paramilitarization and Security Sector Reform: The Afghan National Police. “International Peacekeeping”, Vol. 18, No. 1.
  Friesendorf, C., Krempel, J. (2011). Militarized versus Civilian Policing: Problems of Reforming the Afghan National Police. Frankfurt: Peace Research Institute. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_downloads/prif102.pdf.
  Gopal, A. (2009). Can the National Police provide security in Afghanistan? “The Christian Science Monitor”, 9 July. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2009/0709/p06s02-wosc.html.
  Harding, T., Kirkup, J. (2009). Afghan National Police penetrated by Taliban at ‘every level’. “The Telegraph”, 4 November. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/6502175/Afghan-National-Police-penetrated-by-Taliban-at-every-level.html.
  Hodes, C., Sedra, M. (2007). The Search for Security in Post-Taliban Afghanistan, London: The International Institute for Strategic Studies.
  Hughes, M. (2014). The Afghan National Police in 2015 and Beyond. United States Institute of Peace Special Report. Washington. May. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.usip.org/sites/default/files/SR346_The_Afghan_National_Police_in_2015_and_Beyond.pdf.
  Human Rights Watch. (2012). Afghanistan: Decree Increases Detainees’ Risk of torture. 10 January. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.hrw.org/news/2012/01/10/afghanistan-decree-increases-detainees-risktorture.
  Irwin, L.G. (2009). Reforming the Afghan National Police. “Joint Forces Quarterly”, Issue 52, 1st quarter.
  Johnson, K. (2012). UN poll: Afghan police weak, but ready by 2014. 31 January. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.deseretnews.com/article/700220648/UN-poll-Afghan-police-weak-but-ready-by-2014.html.
  Jones, S.G. (2010). In the Graveyard of Empires. America’s War in Afghanistan, New York: Norton & Company.
  Kaminski, T. (2008). Afganistan. Parła nist. Bydgoszcz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
  Matishak, M. (2015). Corruption and Fraud Inside Afghanistan’s $600 Million Police Force. “The Fiscal Times”, 26 October. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.thefiscaltimes.com/2015/10/26/Corruptionand-Fraud-Inside-Afghanistan-s-600-Million-Police-Force.
  Mikser, S. (2010). Preparing the Afghan National Security Forces for Transition. Brussels. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2084.
  Ministry of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan. (2005). Police Law, Kabul, O. G. No. 862, 22 September. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://moi.gov.af/Content/files/PoliceLaw.pdf.
  Moetsabi, T. (b. d.). Afghan police force recruits women to fight crime and stigma. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/ourstories/afghan-women-join-police-force.html.
  Murray, T. (2011). Report on the status of women in the Afghan National Police, Kabul, Ottawa. Pobrano 10.01. 2017 r., z: https://canadem.ca/documents/Tonita_Murray_Survey_Women_in_ANP.pdf.
  Perito, R.M. (2009). Afghanistan’s Police. The Weak Link in Security Sector Reform. United States Institute of Peace Special Report. Washington. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.usip.org/sites/default/files/afghanistan_police.pdf.
  Perito, R.M. (2012). Afghanistan’s Civil Order Police. United States Institute of Peace Special Report. Washington. May. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.usip.org/sites/default/files/SR307.pdf.
  Planty, D.J., Perito, R.M. (2013). Police Transition in Afghanistan. United States Institute of Peace Special Report. Washington. February. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.usip.org/sites/default/files/SR322.pdf.
  Rhode, D. (2007). Overhaul of Afghan Police Is New Priority, “The New York Times”, 18 October. Pobrano 10.012017 r., z: http://www.nytimes.com/2007/10/18/world/asia/18afghan.html?pagewanted=print.
  Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, Foreign Policy Research Institute. (b. d.).
  Reforming the Afghan National Police. London, Philadelphia. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.fpri.org/docs/ReformingAfghanNationalPolice.pdf.
  Sand, B. (2007). Afghan Government Recruiting Thousands of Auxiliary Police to Battle Insurgents. “Voice of America”, 10 January. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.voanews.com/english/2007-01-10-voa27.cfm.
  Singh, D. (2014). Corruption and clientelism in the lower levels of the Afghan police. “Conflict, Security and Development”, Vol. 14, No. 5.
  Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. (2015). Afghan National Police: More than $300 Million in Annual, U.S.-funded Salary Payments Is Based on partially Verified or Reconciled Data. Washington. January. Pobrano 10.01.2017 r., z: https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-15-26-AR.pdf.
  Tarabay, J. (2015). Afghanistan’s $3,6 billion police problem: Broken systems and corruption. 12 January. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/12/afghanistan-s-3-6billionpoliceproblembrokensystemsandcorruption.html.
  The Asia Foundation. (2016). Afghanistan in 2016. A Survey of the Afghan People. Kabul. Pobrano 10 stycznia 2017, z: http://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2016/12/2016_Survey-of-the-Afghan-People_full-survey.Jan2017.pdf.
  The Organization and Structure of the Afghan National Police. (2014). February. Pobrano 10.01.2017 r., z: http://touchpointidg.com/wp-content/uploads/2015/01/8.3-Organization-and-Structure-of-the-ANP_FEB_2014.pdf.
  United Kingdom Foreign & Commonwealth Office. (2011). Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office Report. London. March. Pobrano 10.01. 2017 r., z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408381/accessible-hrd-report-2010.pdf.
  United Nations Development Programme. (b. d.). Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA). Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/crisis_prevention_and_recovery/lotfa.html.
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Office in Kabul. (b. d.). Literacy for Empowerment of Afghan Police (LEAP). Pobrano 10.01.2017 r., z: http://www.unesco.org/new/en/kabul/education/literacy-for-empowerment-of-afghan-police-leap/.
  Zimmerman, R. (2015). The Afghan Government at War,W: G.A. Mattox, S.M. Grenier (red.), Coalition Challenges in Afghanistan. The Politics of Alliance. Stanford: Stanford University Press.