Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. AAP-6 PL (2014) – Allied Administrative Publications. Pobrano 14 października 2015, z: http://wcnjk.wp.mil.pl/plik/file/N_20130808_AAP6PL.pdf
  2. Clausewitz C (2009). On war. Princeton. s. 3–45; analizy i eseje: The Genesis of War; The Influence of Clausewitz; The Continuing Relevance of War.
  3. Dereń J., (2015a). Security Studies- Lectures, ERASMUS Programme DSW pdf.
  4. Deren J., (2015b). Zbiór publikacji o Państwie Islamskim. Pobrano 14 października 2015, z: http://dsw.academia.edu/JerzyDeren
  5. Khun T., (2009). Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.