Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zarządzanie bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów składa się z działań w sekwencji logicznych w celu zapobieżenia lub minimalizacji zagrożeń, manifestację bezpieczeństwa i zagrożeń, które powodują wiktymizację obywateli, Istota zarządzania bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów opiera się głównie na realizacji profilaktycznych środków przeciwko realnym zagrożeniom dla życia i zdrowia osób, majątku, praw i legalnych interesów osób fizycznych i podmiotów prawnych. Nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne koncentrują się również na zarządzaniu bezpieczeństwem i ochronie prawa karnego także w zakresie interesów.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo prawo zarządzanie ochrona interesów nauka bezpieczeństwa nauki prawa

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. The Constitutional Act No. 227/2002 of the Body of Laws in the Slovak Republic.
  2. Kelemen, M. (2017). Problems of protected interests in the security sectors: Professional and criminal law aspects of the protection of interests. Banská Bystrica: Belianum, Matej Bel University Press.
  3. Mesároš, M., Kelemen, M., Križovský, S. (2011). Ochrana osôb a majetku. Košice: University of Security Management.
  4. Mesároš, M., Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany ľudských práv a chránených záujmov. Bratislava: VEDA, Slovak Academy of Science.
  5. Olak, A. (2010). Zarządanie bezpieczeństwem. Prywatyzacja – nowe trendy bezpieczeństwa. Sposób na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.