Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zarządzanie bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów składa się z działań w sekwencji logicznych w celu zapobieżenia lub minimalizacji zagrożeń, manifestację bezpieczeństwa i zagrożeń, które powodują wiktymizację obywateli, Istota zarządzania bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów opiera się głównie na realizacji profilaktycznych środków przeciwko realnym zagrożeniom dla życia i zdrowia osób, majątku, praw i legalnych interesów osób fizycznych i podmiotów prawnych. Nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne koncentrują się również na zarządzaniu bezpieczeństwem i ochronie prawa karnego także w zakresie interesów.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo prawo zarządzanie ochrona interesów nauka bezpieczeństwa nauki prawa security law management protection of interests security sciences law sciences

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kelemen, M. (2019). Teoria i praktyka bezpieczeństwa i prawa jako wyzwania dla rozwoju bezpieczeństwa i nauk prawnych. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 13–17. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.2

Bibliografia

  1. The Constitutional Act No. 227/2002 of the Body of Laws in the Slovak Republic.
  2. Kelemen, M. (2017). Problems of protected interests in the security sectors: Professional and criminal law aspects of the protection of interests. Banská Bystrica: Belianum, Matej Bel University Press.
  3. Mesároš, M., Kelemen, M., Križovský, S. (2011). Ochrana osôb a majetku. Košice: University of Security Management.
  4. Mesároš, M., Ochrana osôb a majetku v kontexte ochrany ľudských práv a chránených záujmov. Bratislava: VEDA, Slovak Academy of Science.
  5. Olak, A. (2010). Zarządanie bezpieczeństwem. Prywatyzacja – nowe trendy bezpieczeństwa. Sposób na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.