Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł zatytułowany „Bezpieczeństwo ekonomiczne i globalizacja XXI wieku” identyfikuje i charakteryzuje istotę, które rodzi problem bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w warunkach współczesnego rozwoju gospodarki światowej. Spojrzenie na nie z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej pozwala na wyróżnienie trzech istotnych otwartych podzbiorów, pozostających między sobą w ścisłych więzach współzależnościach. Pierwszy ma charakter metodologiczny; drugi wyrasta z podłoża zmian generowanych przez procesy globalizacji; trzeci zaś jest pokłosiem zmian cywilizacyjnych dokonujących się w świecie technologii i organizacji działalności gospodarczej oraz postaw ludzkich i społecznych.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ekonomia zagrożenia bezpieczeństwo ekonomiczne safety economy threats economic security

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bal, K. (2019). Bezpieczeństwo ekonomiczne i globalizacja w XXI wieku. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 203–215. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.17

Bibliografia

 1. Anioł W. (2002). Paradoksy globalizacji. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Bezpieczeństwo gospodarcze. (1994). Warszawa: AON.
 3. Kurek S. (2000). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Kurinia S., Krč M. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka. Warszawa-Brno: Akademia Obrony Narodowej.
 4. Lipowski A. (1999). Zmiany w strukturze tworzenia PKB w Polsce w okresie transformacji 1990-97/98. Analiza i ocena. Ekonomista, (5), 565-610.
 5. Pawluczuk J. (2013). Bezpieczeństwo informacyjne podmiotów gospodarczych, [w:] Bąk T. (red.), Wektory bezpieczeństwa. Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.
 6. Raczewska-Rytko M. (2002). Procesy globalizacji a demokracja bezpośrednia, [w:] M. Pietraś, (red.), Oblicza procesów globalizacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 7. Rotfeld D.A. (1990). Europejski system bezpieczeństwa, Warszawa.
 8. Szymański W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa: Diffin.
 9. Świniarski J. (1997). O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa-Pruszków: Agencja Wydawnicza ULMAK.
 10. Ulijasz B. (2013). Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa państwa, [w:], Bąk T., Ciekanowski Z., Szot L. (red.), Determinanty bezpieczeństwa człowieka a rozwój regionalny. Jarosław: PWST–E w Jarosławiu.
 11. Wielka Encyklopedia Oxford, tom 2. (2008). Warszawa: Oxford Educational sp. z o.o.
 12. Zięba R. (2001). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 13. Zięba R. (1997). Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bobrów D., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych : "Scholar"
 14. Żukowska K., Gracik M. (2006). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.