Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tematem artykułu jest chaos informacyjny powstały podczas protestów o obronie sądów w Polsce w lipcu 2017 r. Wydarzenia, które miały wówczas miejsce były interpretowane jako astroturfing, tak w świecie realnym, jak i wirtualnym. Kampanie astroturfingowe to nieetyczne działanie marketingowe, którego celem jest stworzenie wrażenia oddolności, choć w rzeczywistości jest to skoordynowana kampania. Obie strony mocno spolaryzowanej sceny politycznej w Polsce wskazywały na tego typu działania swoich adwersarzy. Celem artykułu jest studium przypadku oraz próba odpowiedzi na pytanie czy w Polsce w 2017 r. byliśmy świadkami i odbiorcami kampanii astroturfingowej. Rodzi się pytanie, czy taki typ działań jest rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

astroturfing internet sądy boty dezinformacja Polska

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bernatis V. (2014), The Taliban and Twitter: Tactical Reporting and Strategic Messaging, Perspectives on Terrorism, 8(6).
 2. Bowen S.A., Stack D.W. (2014), Understanding the Ethical and Reaserch Implication in Social media, [w:] DiStaso M.W., Sevick D. Ethical Practice of Social Media in Public Relations New York: Routledge, s. 217-235.
 3. Bu Z., Xia Z., Jiandong Wang J. (2013), A sock puppet detection algorithm on virtual spaces. Knowledge-Based Systems, 37, s. 366-377.
 4. Caprini M.D.X., Keeter S. (1996), What Americans Know about Politics and Why It Matters, New Haven, CT: Yale University Press.
 5. Ferrara E., Varol O., Davis C., Menczer F., Flammini A. (2016), The rise of social bots. Communications of the ACM, 59 (7), s. 96-104.
 6. Hille S., Bakker P. (2014). Engaging the Social News User. Journalism Practice, 8 (5), 63–572.
 7. Howard P.N., Kollanyi B. (2016). Bots, #StrongerIn, and #Brexit: Computational Propaganda during the UK-EU Referendum. www.politicalbots.org.
 8. https://www.semanticscholar.org/paper/Who-is-tweeting-on-Twitter-human-bot-or-cyborg-Chu-
 9. Gianvecchio/b363c85fee079443b3d80ec89c13d7f236e9f5f8?tab=abstract
 10. Jenkins H. (2006), Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York: New York University Press.
 11. Klotz R.J. (2007). Internet Campaigning for Grassroots and Astroturf Support. Social science Computer Review, 25 (1), s. 3-12.
 12. Kovic M., Rauchfleisch A., Sele M., (2016), Digital Astroturfing: Definition, typology, and countermeasures. Pobrano 20 stycznia 2017, z: https://zipar.org/publications/
 13. Łódzki B., (2017) Narzędzia internetowe w transnarodowych badaniach medioznawczych, [w:] Katarzyna Kopecka-Piech, Krzysztof Wasilewski, Lokalne – Regionalne – Transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot. Polska w Świecie, s. 139-157.
 14. Mackie, G. (2009). Astroturfing Infotopia. Theoria: A Journal of Social and Political Theory, 56 (119), 30-56.
 15. McNutt J., Boland K. (2007) Astroturf, Technology and the Future of Community obilization: Implications for Nonprofit Theory, The Journal of Sociology & Social Welfare, 34 (3), s. 165-178.
 16. McNutt J.G. (2010) Researching Advocacy Groups: Internet Sources for Research about Public Interest Groups and Social Movement Organizations, Journal of Policy Practice, 9(3-4), s. 308-31.
 17. Newman N. (2017). Journalism, media and technology trends and predictions 2017, Oxford: Reuters Institute.
 18. Peeples Massengill, R. (2013), Wal-Mart Wars: Moral Populism in the Twenty-First Century. New York: NY University Press.
 19. Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań: UAM 2011.
 20. Prior M. (2007), Post-Broadcast Democracy: How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. New York: Cambridge University Press
 21. Sweetser K.D. (2014), Ethics, Reputation and Social Media [w:] DiStaso M.W., Sevick D. Ethical Practice of Social Media in Public Relations New York: Routledge, s. 205-217.
 22. TW (24 lipca 2017), Serwisy informacyjne zyskały w dniach manifestacji: WP przed Onetem i TVN24.pl. Pobrano 20 stycznia 2017, z: Gazeta.pl przed Interia.pl. Czytaj więcej na: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-informacyjne-zyskaly-w-dniach-manifestacji-wp-przed-onetem-i-tvn24-pl-gazeta-pl-przed-interia-pl
 23. Vergani M. (2014), Rethinking grassroots campaigners in the digital media: The ‘grassroots orchestra’ in Italy. Australian Journal of Political Science, 49 (2), s. 237-251.
 24. Yet more thoughts on Wal-Mart. Pobrano 20 stycznia 2017, z: https://www.scmagazine.com/yet-more-thoughts-on-wal-mart-edelman-new-yorker/article/152990/
 25. Zaller J. (2003) A new standard of news quality: Burglar alarms for the monitorial citizen, PoliticalCommunication, 20(2), s. 109-130.
 26. Zhang J., Carpenter D., Ko M. (2013), Online Astroturfing: A Theoretical Perspective. AMCIS 2013 Proceedings.
 27. Zheng X., Zeng Z., Chen Z., Yu Y., Rong C. (2015), Detecting spammers on social networks. Neurocomputing, 159, s. 27-34.
 28. Zi Chu, Steven Gianvecchio, Haining Wang, Sushil Jajodia. (2010), Who is Tweeting on Twitter: Human, Bot, or Cyborg?