Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poddano analizie jeden z istotniejszych nurtów współczesnego terroryzmu – terroryzm tzw. samotnych wilków. Autor poddaje badaniu ten specyficzny rodzaj zjawiska, a także zastanawia się nad jego korzeniami, analizując aktywność tzw. Państwa Islamskiego. W tekście przybliżono także rozważania na temat relacji pomiędzy omawianą odmianą terroryzmu a atakami samobójczymi. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest przemianom współczesnych metropolii, które w odpowiedzi na szeroko rozumiane zagrożenie terrorystyczne reagują powstawaniem w nich tzw. małej architektury bezpieczeństwa, a metody działania współczesnych terrorystów jedynie te procesy przyspieszą.

Słowa kluczowe

deprofesjonalizacja terroryzm modus operandi deproffesionalisation terrorism modus operandi

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Węgliński, B. (2019). Deprofesjonalizacja terroryzmu? Modus operandi, motywacje, oddziaływanie na infrastrukturę miast. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 82–94. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.7

Bibliografia

 1. Bjørgo T. (2005), Introduction [w:] Bjørgo T. (ed.) Root Causes of Terrorism Myths, reality and ways forward, London/New York: Routledge.
 2. Bodine-Baron E., Helmus T.C., Magnuson M., Winkelman Z. (2016) Examining ISIS Support and Opposition Networks on Twitter, Santa Monica: RAND Corporation.
 3. Boćkowski D. (2015), Państwo Islamskie u wrót Europy, [w:] Cockburn P. (red.) Państwo Islamskie, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.
 4. Bolechów B. (2010), Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Brandon J. (2015), Europe’s Jihadist Pipeline to Syria, Terrorism Monitor, Volume XIII, Issue 24, December 17, pp. 24-27.
 6. Chwast A.A., Jałoszyński K., (2017), Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 7. Jasiński A. (2011), Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym amerykańskich miast metropolitalnych. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5/11, s. 99-115.
 8. Jones S.G., Dobbins J., Byman D., Chivvis C. S., Connable B., Martini J., Robinson E., Chandler N. (2017), Rolling Back the Islamic State, Santa Monica: RAND Corporation.
 9. Chodubski A. (2009), Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Gwiazda A. (2009) Fenomen terrorystów -samobójców [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Pape R.P. (2005) Dying to Win. the Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: The Random House Publishing Group.
 12. Reuter C. (2003) Zamachowcy-samobójcy. Współczesność i historia. Warszawa: Świat Książki
 13. Sageman M. (2008). Leaderlees Jihad. Terror networks in the twenty first Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 14. Sokala W. (2009). Nowy terroryzm jako asymetryczna odpowiedź na rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Sokala W. (2010) Strategie medialne w konfliktach asymetrycznych, [w:] Liedel K., Mocek S. (red.) Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa: Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio.
 16. Tomczak M. (2010), Ewolucja terroryzmu. Sprawcy -metody-finanse., Poznań: Instytut Zachodni.
 17. Tomczak M. (2011), Ewolucja metod terrorystycznych, Przegląd strategiczny, nr 1/2011, s. 203-218.
 18. Weiss M., Hassan H. (2015). ISIS. Wewnątrz armii terroru. Warszawa: Burda Publishing Polska
 19. Węglińska A., Węgliński B. (2016). Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media. Wrocław: Atut
 20. Węgliński B., (2016). Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa. Wrocław: Atut.
 21. Zawadzki J. (2009) Międzynarodowy terroryzm samobójczy główną koncepcją prowadzenia walki przez Al-Kaidę. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Zawadzki J. (2016) Współczesny terroryzm samobójczy największym zagrożeniem bezpieczeństwa w XXI wieku. [w:] Zawadzki J., Pietrek G (red.) Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (s. 287-296).
 23. Żurawski J. (2016), Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego. [w:] Świerczyńska-Głownia W., Sławińska T., Hodalska M. (red.) Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń. s. 223-246, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 24. Coleman M. (31.01.2017). As Islamic State Loses Territory, It Shifts Focus to High- Profile Terrorist Attacks. http://www.washdiplomat.com – dostęp 06.09.2017.
 25. Czarnecki M.(04.06.2017), Zamach w Londynie. Nie żyje siedem osób, co najmniej 48 jest rannych, http://wyborcza.pl – dostęp 10.10.2017.
 26. Gazeta Prawna (05.06.17), Najważniejsze zamachy terrorystyczne w Europie w ostatnich latach (DOKUMENTACJA), www.gazetaprawna.pl – dostęp 10.10.2017.
 27. Mazzetti M., Schmitt E. (17.07.2017). In the Age of ISIS, Who’s a Terrorist, and Who’s Simply Deranged? www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 28. Mendelsohn B.(25.08.2016). ISIS’ Lone-Wolf Strategy And How the West Should Respond – https://www.foreignaffairs.com – dostęp 06.09.2017.
 29. Mikulski J. (09.08.2017). Premier Francji: Zatrzymaliśmy podejrzanego o atak na żołnierzy. www.rp.pl – dostęp 10.10.2017.
 30. NCPC (2002), The National Capital Urban Design and Security Plan, www.ncpc.gov – dostęp 10.10.2017.
 31. Nossiter A., Rubin A.J., Blaise L. (24.07.2016). Years Before Truck Rampage in Nice, Attacker Wasn’t ‘Living in the Real World’. www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 32. O`Connor T., (05.10.2017) ISIS: Las Vegas shooter Stephen Paddock became Muslim six months before massacre. www.newsweek.com – dostęp 18.10.2017.
 33. Orłowski M. Australia: W centrum Melbourne kierowca wjechał w tłum ludzi. Kilkunastu rannych. wyborcza.pl – dostęp 22.12.2017
 34. Osiński W., (21.08.2017). Architektura bezpieczeństwa – ww.tygodnikprzeglad.pl – dostęp 10.10.2017.
 35. Rubin A.J., Breeden A. (14.07.2017). France Remembers the Nice Attack: ‘We Will Never Find the Words’. www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 36. bbc.com (24.12.2016), Berlin lorry attack: What we know, http://www.bbc.com, dostęp. 20.10.2017.