Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poddano analizie jeden z istotniejszych nurtów współczesnego terroryzmu – terroryzm tzw. samotnych wilków. Autor poddaje badaniu ten specyficzny rodzaj zjawiska, a także zastanawia się nad jego korzeniami, analizując aktywność tzw. Państwa Islamskiego. W tekście przybliżono także rozważania na temat relacji pomiędzy omawianą odmianą terroryzmu a atakami samobójczymi. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest przemianom współczesnych metropolii, które w odpowiedzi na szeroko rozumiane zagrożenie terrorystyczne reagują powstawaniem w nich tzw. małej architektury bezpieczeństwa, a metody działania współczesnych terrorystów jedynie te procesy przyspieszą.

Słowa kluczowe

deprofesjonalizacja terroryzm modus operandi

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bjørgo T. (2005), Introduction [w:] Bjørgo T. (ed.) Root Causes of Terrorism Myths, reality and ways forward, London/New York: Routledge.
 2. Bodine-Baron E., Helmus T.C., Magnuson M., Winkelman Z. (2016) Examining ISIS Support and Opposition Networks on Twitter, Santa Monica: RAND Corporation.
 3. Boćkowski D. (2015), Państwo Islamskie u wrót Europy, [w:] Cockburn P. (red.) Państwo Islamskie, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.
 4. Bolechów B. (2010), Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Brandon J. (2015), Europe’s Jihadist Pipeline to Syria, Terrorism Monitor, Volume XIII, Issue 24, December 17, pp. 24-27.
 6. Chwast A.A., Jałoszyński K., (2017), Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 7. Jasiński A. (2011), Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym amerykańskich miast metropolitalnych. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 5/11, s. 99-115.
 8. Jones S.G., Dobbins J., Byman D., Chivvis C. S., Connable B., Martini J., Robinson E., Chandler N. (2017), Rolling Back the Islamic State, Santa Monica: RAND Corporation.
 9. Chodubski A. (2009), Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. Gwiazda A. (2009) Fenomen terrorystów -samobójców [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Pape R.P. (2005) Dying to Win. the Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: The Random House Publishing Group.
 12. Reuter C. (2003) Zamachowcy-samobójcy. Współczesność i historia. Warszawa: Świat Książki
 13. Sageman M. (2008). Leaderlees Jihad. Terror networks in the twenty first Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 14. Sokala W. (2009). Nowy terroryzm jako asymetryczna odpowiedź na rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 15. Sokala W. (2010) Strategie medialne w konfliktach asymetrycznych, [w:] Liedel K., Mocek S. (red.) Terroryzm w medialnym obrazie świata, Warszawa: Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio.
 16. Tomczak M. (2010), Ewolucja terroryzmu. Sprawcy -metody-finanse., Poznań: Instytut Zachodni.
 17. Tomczak M. (2011), Ewolucja metod terrorystycznych, Przegląd strategiczny, nr 1/2011, s. 203-218.
 18. Weiss M., Hassan H. (2015). ISIS. Wewnątrz armii terroru. Warszawa: Burda Publishing Polska
 19. Węglińska A., Węgliński B. (2016). Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media. Wrocław: Atut
 20. Węgliński B., (2016). Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa. Wrocław: Atut.
 21. Zawadzki J. (2009) Międzynarodowy terroryzm samobójczy główną koncepcją prowadzenia walki przez Al-Kaidę. [w:] Malinowski M.J., Ożarowski R., Grabowski W. (red.) Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Zawadzki J. (2016) Współczesny terroryzm samobójczy największym zagrożeniem bezpieczeństwa w XXI wieku. [w:] Zawadzki J., Pietrek G (red.) Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (s. 287-296).
 23. Żurawski J. (2016), Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego. [w:] Świerczyńska-Głownia W., Sławińska T., Hodalska M. (red.) Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń. s. 223-246, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 24. Coleman M. (31.01.2017). As Islamic State Loses Territory, It Shifts Focus to High- Profile Terrorist Attacks. http://www.washdiplomat.com – dostęp 06.09.2017.
 25. Czarnecki M.(04.06.2017), Zamach w Londynie. Nie żyje siedem osób, co najmniej 48 jest rannych, http://wyborcza.pl – dostęp 10.10.2017.
 26. Gazeta Prawna (05.06.17), Najważniejsze zamachy terrorystyczne w Europie w ostatnich latach (DOKUMENTACJA), www.gazetaprawna.pl – dostęp 10.10.2017.
 27. Mazzetti M., Schmitt E. (17.07.2017). In the Age of ISIS, Who’s a Terrorist, and Who’s Simply Deranged? www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 28. Mendelsohn B.(25.08.2016). ISIS’ Lone-Wolf Strategy And How the West Should Respond – https://www.foreignaffairs.com – dostęp 06.09.2017.
 29. Mikulski J. (09.08.2017). Premier Francji: Zatrzymaliśmy podejrzanego o atak na żołnierzy. www.rp.pl – dostęp 10.10.2017.
 30. NCPC (2002), The National Capital Urban Design and Security Plan, www.ncpc.gov – dostęp 10.10.2017.
 31. Nossiter A., Rubin A.J., Blaise L. (24.07.2016). Years Before Truck Rampage in Nice, Attacker Wasn’t ‘Living in the Real World’. www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 32. O`Connor T., (05.10.2017) ISIS: Las Vegas shooter Stephen Paddock became Muslim six months before massacre. www.newsweek.com – dostęp 18.10.2017.
 33. Orłowski M. Australia: W centrum Melbourne kierowca wjechał w tłum ludzi. Kilkunastu rannych. wyborcza.pl – dostęp 22.12.2017
 34. Osiński W., (21.08.2017). Architektura bezpieczeństwa – ww.tygodnikprzeglad.pl – dostęp 10.10.2017.
 35. Rubin A.J., Breeden A. (14.07.2017). France Remembers the Nice Attack: ‘We Will Never Find the Words’. www.nytimes.com – dostęp 18.10.2017.
 36. bbc.com (24.12.2016), Berlin lorry attack: What we know, http://www.bbc.com, dostęp. 20.10.2017.