Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule została podjęta próba wykorzystania kognitywnego podejścia podczas badania działalności i historii wiadomej służby specjalnej. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów jest bardzo wzorową (znamienną) dla tego typu badań. Jej członkowie w bardzo wysokim stopniu charakteryzują się narodową i ideologiczną jednorodnością. W trakcie badań w charakterze organizującego pracę członków (OUN – red.) czynnika wykorzystane zostało pojęcie narodowego obrazu świata. Określone historyczne ramy uzasadniają prowadzone wywody.

Słowa kluczowe

narracja historyczna narodowy obraz świata służby specjalne integralny nacjonalizm historical narrative national frame of the world special services integral nationalism

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mironienko, S. V. (2019). Kognitivno-istoricheskiy analiz deyatel’nosti sluzhby bezopasnosti organizatsii ukrainskikh natsionalistov (OUN) 1940-1955 gg. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 95–104. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.8

Bibliografia

  1. Анкерсмит Ф.,(br.r.wyd.), Шесть тезисов нарративной философии истории. Http://abuss.narod.ru/study/phh/ph_hist_anker_narr.h.
  2. Веденеев Д.В., (2008), Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. Киев: «К.И.С.».
  3. Голушко Н.М., (2009), КГБ Украины. Последний председатель. Том 1. Донецк: «Каштан».
  4. Грушевский М, (1906), Iсторiя Украiни-Руси. тт. 1-4 Львiв.
  5. Мироненко С.В., (2013), Специальный службы Японии против России: новый взгляд. Самара: изд-во Самарской государственной областной академии (Наяновой).
  6. Санников Г.З., (2008), Большая охота. Борьба с вооружённым подпольем ОУН в Западной Украине. -М.: Печатные традиции.
  7. Субтельный О. (1993), Украина, История. Киев: Лебедь.
  8. Эфроимсон В.П., (1971) Родословная альтруизма. Этика с позиции эволюционной генетики чело-века. Новый мир №10.
  9. Dontsov Dmitro, www.enciclopediaofukraine.com/display.asp?li