Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wzrostu potęgi Chin na początku XXI w. Analizuje on ogólne aspekty tego procesu, takie jak: rozwój infrastruktury i przemysłu stoczniowego, wzrost liczby jednostek marynarki handlowej oraz modernizacja marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). Proces modernizacji marynarki wojennej ChAL-W odzwierciedla wiele istotnych problemów, przykładowo takich jak ewolucja strategii wojskowej, czy rozwój potencjału morskiego. Obecnie przemysł stoczniowy Chin produkuje coraz nowocześniejsze okręty i wykorzystuje coraz nowocześniejsze technologie. Najnowsze chińskie jednostki są porównywalne z okrętami zachodnimi albo japońskimi. Wzrasta także potencjał ludzki sił morskich Chin. Ramy teoretyczne artykułu określa koncept „mocarstwa morskiego” Alfreda Mahana oraz pięć założeń względem systemu międzynarodowego Johna Mearsheimera.

Słowa kluczowe

Chiny potęga morska modernizacja marynarki wojennej Chin

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Buckley Chris, Bradsher Keith (2017), Xi Jinping’s Marathon Speech: Five Takeaways, „The New York Times”. Pobrano 10 stycznia 2018, z: https://www.nytimes.com/2017/10/18/world/asia/china-xi-jinping--party-congress.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur,
 2. Carlson Christopher (2012), PLAN Acoustic Decoy and Towed Array Deployment Options. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.admiraltytrilogy.com/cic/HarpoonAnalysis/PLAN_Towed_Array_and_Acoustic_Decoy.pdf
 3. China’s National Defense in 2004 (2004). Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://english1.english.gov.cn/official/2005-07/28/content_18078.htm,
 4. China’s National Defense in 2010, (2011). Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://english1.english.gov.cn/official/2011-03/31/content_1835499_5.htm,
 5. Collins Gabriel, Grubb Michael (2008), A Comprehensive Survey of China’s Dynamic Shipbuilding Industry. Commercial Development and Strategic Implications, Chinese Maritime Studies, nr1, U.S. Naval War College, Newport,
 6. Collins Gabriel, Grubb Michael (2009), Strong Foundation: Contemporary Chinese Shipbuilding Prowess, China Goes to Sea: Maritime Transformation in Comparative Historical Perspective, A. Erickson, L. Goldstein, C. Lord (red.), Naval Institute Press, Annapolis,
 7. Department of Defence (2016), Annual Report to Congress. Military and Security
 8. Developments Involving the People’s Republic of China 2016. Pobrano 10 stycznia 2018, z: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military%20Power%20Report.pdf,
 9. Erickson Andrew (2017), Understanding China’s Third Sea Force: The Maritime Milita. Pobrano 10 stycznia 2018, z: https://medium.com/fairbank-center/understanding-chinas-third-sea-force-the-maritimemilitia-228a2bfbbedd,
 10. Huang Kailai (2001), American Business and the China Trade Embargo in the 1950s, Essays in Economic and Business History, vol. 19. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.ebhsoc.org/journal/index.php/journal/article/viewFile/131/126,
 11. Levathes Louise (1994), When China Ruled the Sea, Oxford University Press, Oxford-New York,
 12. Luyang-II Class/Type 052C, China, Naval Technology. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.naval-technology.com/projects/luyangclassmissilede/,
 13. Luyang-III Class/Type 052D, China, Naval Technology. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.naval-technology.com/projects/luyang-052d-destroyers,
 14. Mahan Alfred (1890), The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Litle, Brown and Company, Boston,
 15. Mearsheimer John (2014), The Tragedy of Great Power Politics, W.W. Norton&Company, New York-London,
 16. Morrison Wayne (2017), China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implication for the United States, Congressional Research Service Report, Washington DC.
 17. Morgenthau Hans (2010), Polityka między narodami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. OECD (2008), The Council Working in Shipbuilding, Party The Shipbuilding Industry In China. Pobrano 10 stycznia 2018, z: https://www.oecd.org/sti/ind/42033311.pdf,
 19. O’Rourke Ronald (2017), China Naval Modernization: Implication for U.S. Navy Capabilities – Background and Issues for Congress, Congressional Research Service Report, Washington DC.
 20. Preston Felix, Bailey Rob, Bradley Siân, Wei Jigang, Zhao Changwen (2016), Navigating the New Normal. China and Global Resource Governance, A joint DRC and Chatham House Report,
 21. Shy John, Collier Thomas (1986), Revolutionary War, Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age, P. Paret (red.), Princeton University Press, Princeton,
 22. Storey Ian (2006), China’s „Malacca Dilemma”, China Brief, nr 8, The Jamestown Foundation. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31575&no_cache=1#.V-WUo_mLTcc,
 23. Szubrycht Tomasz (2016), Morze, bezpieczeństwo morskie i marynarka wojenna w chińskich dokumentach strategicznych, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, vol. 10, nr 1,
 24. The World Bank, Household final consumption expenditure, etc. (% GDP). Pobrano 10 stycznia 2018, z: https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?locations=CN-US,
 25. Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate, China, Naval Technology. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.naval-technology.com/projects/type-054a-jiangkai-ii-class-frigate/,
 26. UNCTAD (2015), Review of Maritime Transport 2015. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf,
 27. World Shipping Council, Trade Statistics (2007). Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-statistics
 28. Wu Jun, Sun Xiangli, Hu Side (2003), The Impact in Revolutionary Affairs on China’s Defence Policy, Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing. Pobrano 10 stycznia 2018, z: http://www.lincei.it/rapporti/amaldi/papers/XV-WuRMAImpact.pdf