Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem tego artykułu jest krótka prezentacja w postaci przeglądu zaangażowania UE w utrzymanie pokoju w Europie i na Południowym Kaukazie. Niniejsze studium wyszczególnia najważniejsze przejawy unijnych misji cywilnych i operacji militarnych w tych regionach1. Te formy zaangażowania UE na świecie są bardzo zróżnicowane, zaczynając od misji cywilnych (Gruzja lub Ukraina), kończąc na wsparciu dla operacji wojskowych innych organizacji międzynarodowych, na przykład NATO – operacja militarna ISAF w Afganistanie.

Słowa kluczowe

Unia Europejska misje cywilne misje wojskowe Europa Południowy Kaukaz bezpieczeństwo międzynarodowe regionalne ugrupowania

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. About EUNAVFOR MED Operation SOPHIA, European External Action Service, https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med/36/about-eunavfor-med-operation-sophia_en.
 2. Civilian Headline Goal 2008: Civilian crisis management within the European Security and Defence Policy, the general information questionnaire to the Committee of Article. 36, the General Secretariat of the Council, the Council of the European Union, 14199/06.
 3. CONCORDIA / FYROM, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/concordia/index_en.htm.
 4. Council Joint Action 2005/643/CFSP of 9 September 2005 on the European Union Rule Law Mission in Georgia, EUJUST THEMIS, Official Journal of the European Communities, L 228/21.
 5. Council Joint Action 2006/121/CFSP of 20 February 2006 appointing the European Union Special Representative for South Caucasus, Journal of the European Union, L 49/14.
 6. COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, Official Journal of the European Union, L 42/92.
 7. EU External Action, https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en, Brussels.
 8. EU military operation in Bosnia and Herzegovina (Operation EUFOR ALTHEA), EUROPEAN UNION COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY, EU Council Secretariat, Brussels, January 2015.
 9. EU Rule of Law Mission to Georgia – EUJUST THEMIS Briefing by the Head of Mission on the Successful Conclusion of EUJUST THEMIS, EU Council Secretariat, THE/03 (update 3), 22 July 2005.
 10. EUBAM in numbers, http://eubam.org/who-we-are/.
 11. EULEX implements its mandate through two operational objectives, European External Action Service, http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,44.
 12. EUNAVFOR MED Operation SOPHIA, https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en.
 13. EUPAT, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupat/index_en.htm.
 14. EUPM/BiH, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/eupm-bih/index_en.htm.
 15. EUPOL PROXIMA/FYROM, http://www.eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-operations/proximafyrom/index_en.htm.
 16. European Union Monitoring Mission in Georgia, https://eumm.eu/en/about_eumm/facts_and_figures.
 17. Governance in the European Consensus on development policy. In direction of harmonized approach within the European Union, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, Brussels, COM (2006) 421 final, 30.08.2006, p. 21.
 18. Grigorian A., The South Caucasus: a challenge for the EU, The EU and the Karabakh conflict, Chaillot Paper, no 65, the EU Institute for Security Studies: Paris, December 2003, p. 130.
 19. Łoś – Nowak T., Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 20. Musioł M., Overview of the EU role in maintaining peace and security in the Middle East and Central Asia – preventive diplomacy and peace operations, in: B. Molo (ed.), Nowy wymiar konfliktów politycznych i społeczno-gospodarczych w XXI wieku, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2016, p. 71-86.
 21. Nowak A., Civilian crisis management: the EU way, Institute for Security Studies, Chaillot Paper, No 90, June 2006.
 22. Preparations for a future ESDP mission in the broader rule of law area, EUROPEAN UNION PLANNING TEAM FOR KOSOVO EUPT KOSOVO, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/brochure07.pdf.
 23. Presidency Conclusions, Brussels European Council, 16-17 December 2004, the Council of the European Union, 16238/1/04, REV 1, CONCL 4, Brussels, 1.2.2005.
 24. SOLANA J., EU High Representative for the CFSP, welcomes the successful completion of the European Union Monitoring Mission (EUMM), EU COUNCIL SECRETARIAT, S375/07, Brussels, 27 December 2007.
 25. The European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine, European External Action Service, http://www.euam-ukraine.eu/en/what-we-do/our-mission.
 26. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.