Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rosyjsko-ukraińskie zmagania 2014-2017 są typowym przykładem konfliktu hybrydowego z elementami charakterystycznymi dla zmagań asymetrycznych. Jest on toczony na wielu płaszczyznach często bezpośrednio nie związanych z działaniami o charakterze militarnym. Dokonując analizy konfliktu należy zwrócić uwagę na szeroki wachlarz używanych środków w celu realizacji przyjętej strategii. Federacja Rosyjska, która po załamaniu politycznym, militarnym nade wszystko zaś gospodarczym mającym miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku, obecnie odbudowuje swoją mocarstwową pozycję często wykorzystuje narzędzia charakterystyczne dla hybrydowego pola zmagań.

Słowa kluczowe

Federacja Rosyjska Unia Europejska Ukraina asymetryczny konflikt Russian Federation European Union Ukraine asymmetric conflict

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kłaczyński, R. (2019). Rosyjsko-ukraiński konflikt 2014-2017 jako przykład wojny hybrydowej. Geneza, polityka, gospodarka. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 78–90. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.8

Bibliografia

 1. BBC. (2014). Китай балансирует между Украиной и Россией. Pobrano dnia 26 grudnia 2017, z: http://www.bbc.com/russian/international/2014/04/140415_china_balance_politics.
 2. Chawryło K. (2014). Rosyjscy nacjonaliści wobec polityki Kremla na Ukrainie. Warszawa: OSW.
 3. Cheda R. (2015). Straty osobowe i materiałowe sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie i ich wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji. [w:] Kowalczyk Adam (red.), Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną Rosji i jej relacje z Zachodem: raport Fundacji Amicus Europae. Warszawa: Fundacja Amicus Europae.
 4. Ciechanowicz A. (2016). Rosyjskie cyberataki na Niemcy. Warszawa: OSW.
 5. Darczewska J. (2014). Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej: operacja krymska – studium przypadku. Warszawa: OSW.
 6. Dostawy energii elektrycznej z Ukrainy nie są już dla Krymu niezbędne. (2015). Pobrano dnia 26 grudnia 2015, z: https://pl.sputniknews.com/gospodarka/201512091612816-krym-ukraina-rosja-energia-elektryczna/
 7. Fischer E., Rogoża J. (2014). Krymski worek bez dna: koszty aneksji Półwyspu przez Rosję. Warszawa: OSW.
 8. Giedrojć J. (2004). Emigracja Ukraińska: listy 1950-1982. Warszawa: Czytelnik.
 9. Gruszczak A. (2011). Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna: asymetria i hybrydowość, [w:] Waldemar Sokoła, Bogdan Zapała (red.), Stare armie wobec nowych konfliktów. Warszawa: BBN.
 10. Jak wygląda Krym po dwóch latach okupacji. Pobrano z: http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/303169871-Jakwyglada-Krym-po-dwoch-latach-okupacji.html
 11. Jakubik W., Stępiński P. (2015). Rosja chce do końca roku uruchomić dostawy energii elektrycznej na Krym. Pobrano dnia 26 grudnia 2015, z: http://www.cire.pl/item,117753,1,0,0,0,0,0,rosja-chce-do-konca-roku-uruchomic-dostawy-energii-na-krym.html.
 12. Jakubowski A. (2008). Struktura etniczna współczesnej Ukrainy. Facta Simonidis, 1, 100-120.
 13. Kaczyńska K. (2014). Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie: nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej. Przegląd Geopolityczny, 8, 175–185.
 14. Kardaś S., Konończuk W. (2014). Rosyjsko–ukraińska gazowa zimna wojna: analizy. Warszawa: OSW.
 15. Konończuk W. (2013). Gaz instrumentem rosyjskiej presji na Ukrainę: analizy. Warszawa: OSW.
 16. Kowalczyk A. (red.). (2015). Wpływ wojny z Ukrainą na sytuację wewnętrzną Rosji i jej relacje z Zachodem. Warszawa: Fundacja Amicus Europae.
 17. Kozak M. (2014). Rosyjska broń nie obędzie się bez silników z Ukrainy. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosyjska-bron-nie-obedzie-sie-bez-silnikowz-ukrainy-2/.
 18. Kozłowski A. (2015). Stany Zjednoczone wobec konfliktu na Ukrainie. Warszawa: Fundacja Amicus Europae.
 19. Krym chce pobić rekord goszcząc w tym roku 7 milionów turystów. (2017). Pobrano dnia 26 grudnia 2017, z: https://pl.sputniknews.com/opinie/201605112793820-Krym-turystyka/
 20. Maciążek P. (2016). Rosyjskie media: Polska zalewa Ukrainę gazem z Gazpromu. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: http://www.mspo.defence24.pl/433418,rosyjskie-media-polska-zalewa-ukraine-gazem-zgazpromu
 21. Malinowski K. (2014). Stanowisko Niemiec wobec konfliktu na Ukrainie i implikacje dla Polski. Biuletyn PISM 175, 1-6.
 22. Mano S. (2017). Три года после аннексии Крыма: Китай пользуется ситуацией для военной экспансии. Pobrano dnia 26 grudnia 2017., z: http://inosmi.ru/politic/20170313/238868690.html
 23. Na Krymie panuje katastrofalna susza. 2017. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: http://wschodnik.pl/ukraina/item/12298-na-krymie-panuje-katastrofalna-sytuacja-z-woda-putin-przygotowuje-ultimatum-dla-ukrainy.html
 24. Olipra J. (2017). Embargo zmieniło rosyjski rynek żywności. Pobrano dnia 25 grudnia 2017 roku, z: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/embargo-zmienilo-rosyjski-rynek-zywnosci/
 25. Olszański T. (2003). Trud niepodległości: Ukraina na przełomie tysiącleci. Warszawa: ISS.
 26. Olszański T. (2014). Tatarzy Krymscy po aneksji półwyspu przez Rosję. Warszawa: OSW.
 27. Olszański T. (2015). Ukraiński nacjonalizm czasu wojny. Warszawa: OSW.
 28. PAP (2015). Rekordowe poparcie dla działań Władimira Putina. Pobrano dnia 25 grudnia 2017 roku, z: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1467089,Rosja-rekordowe-poparcie-dla-dzialan-WladimiraPutina
 29. PAP. (2017). Rosyjski minister: budowa elektrowni na Krymie będzie kontynuowana. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: http://energetyka.wnp.pl/rosyjski-minister-budowa-elektrowni-na-krymie-bedziekontynuowana,302104_1_0_0.html
 30. Przybyła K. (2016). NATO wobec konfliktu na Ukrainie. Warszawa: BBN.
 31. Riabczuk M. (2004). Dwie Ukrainy. Warszawa: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego
 32. Rodkiewicz W., Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A. (2014). Rosyjska polityka wobec Ukrainy: lokalne działania, globalne cele, Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich.
 33. RT. (2017). Rosja odgrodzi nielegalnie anektowany Krym. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku. https://www.tvp.info/34855958/rosja-ogrodzi-nielegalnie-anektowany-krym
 34. Sarna Arkadiusz. (2014). Gospodarka Ukrainy: między oczekiwaną pomocą Zachodu a realnymi sankcjami Rosji. Warszawa: OSW.
 35. Strzelecki J. (2017). Rosyjski nacjonalizm trzy lata po aneksji Krymu. Warszawa: OSW.
 36. Trusiewicz I. (2015). Woda limitowana na Krymie. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: http://www.rp.pl/artykul/1193615-Woda-limitowana-na-Krymie.html
 37. Why Ukraine needs anti – corruption courts? (2016). Pobrano dnia 24 grudnia 2017 roku, z: https://antac.org.ua/en/publications/why-ukraine-needs-corruption-courts
 38. Wilk A. (2014). Rosyjska interwencja na Krymie. OSW: Warszawa.
 39. Wyganowski J. (2014). Dlaczego Rosja bierze Krym? Energia Gigawat, (3), 1-4.
 40. Zaszkilniak L. (2016). Dzieje Polski w historiografii ukraińskiej i świadomości społecznej Ukraińców początku XXI wieku. Pobrano dnia 25 grudnia 2017 roku, z: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/zaszkilniak_pl.pdf
 41. Żochowski P, Jaroszewicz M. (2017). Walka z korupcją na Ukrainie – w oczekiwaniu na rezultaty. Warszawa: OSW.
 42. Витко А. (2017). Возвращение в родную гавань: Черноморский флот после воссоединения Крыма с Россией. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: http://tass.ru/spec/black-sea-fleet
 43. Строительство моста в Крыму. 2017. Pobrano dnia 26 grudnia 2017 roku, z: https://ria.ru/trend/Crimea_Kerch_bridge_construction_18032016/