Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie najważniejszych programów modernizacji technicznej wojsk lądowych Danii, realizowanych w latach 2013-2017. Punktem wyjścia dla analiz jest prezentacja podstawowych założeń strategii transformacji duńskiej armii. Wyczerpująco scharakteryzowane zostały kluczowe dla duńskiej obronności zakupy broni oraz wyposażenia militarnego. Wnioski końcowe, które zawarte zostały w artykule, służą sformułowaniu pewnych, ogólnych tez dotyczących duńskich programów zbrojeniowych.

Słowa kluczowe

Dania duńskie wojska lądowe duńska armia uzbrojenie modernizacja techniczna zakupy uzbrojenia Denmark Danish land forces Danish army, armaments technical modernization armaments purchases

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rdzanek, G. (2019). Programy modernizacji technicznej i wymiany sprzętowej duńskich sił lądowych Hæren w latach 2013-2017. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(2), 91–110. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.2.9

Bibliografia

 1. An analysis of conditions for Danish defence policy – Strategic choices 2012. (April 2012). Copenhagen: Centre for Military Studies, University of Copenhagen.
 2. Danish defence expenditure 2017. (2017). Ministry of Defence, Copenhagen.
 3. Danish defence global engagement. Report by the Danish Defence Commission of 2008. (March 2009). The Report of the Danish Defence Commission, Danish Ministry of Defence, Copenhagen.
 4. Drostrup O. (1999). Panservåbnet i Danmark 1918-1998. Copenhagen: Tøjhusmuseet.
 5. Håkenstad M., Larsen K. K. Long-term defence planning. A comparative study of seven countries. (October 2012). Oslo Files on Defence and Security, 05/2012. Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies.
 6. Krog A. (2016b). Denmark starts truck tests. Militær Teknikk. The Scandinavian military magazine. Norwegian Defence and Security Industries Association, nr 1, 6-7.
 7. Krog A. (2016c). Only three contenders remain in Danish truck competition. Militær Teknikk. The Scandinavian military magazine, Norwegian Defence and Security Industries Association, nr 4-5, 5.
 8. Krog A. (2016a). Turks offering patrol vehicles to Denmark. Militær Teknikk. The Scandinavian military magazine, Norwegian Defence and Security Industries Association, nr 1, 8-9.
 9. Krog A. (2015). Up close with the Danish APC candidates, Militær Teknikk. The Scandinavian military magazine, Norwegian Defence and Security Industries Association, nr 1, 6-8.
 10. NATO Defence Planning Capability Review 2013/2014. Denmark. (22 May 2014). C-M(2014) 0027 (DE-OVERVIEW), North Atlantic Council.
 11. NATO Defence Planning Capability Review 2015/2016. Denmark. (10 June 2016). C-M(2016) 0030 (DE–OVERVIEW), North Atlantic Council.
 12. Rdzanek G. (2015). Dania jako uczestnik wielostronnej współpracy państw nordyckich w zakresie polityki zbrojeniowej. Warszawa: Difin.
 13. Saxi H. L. (2010). Norwegian and Danish defence policy. A comparative study of the post-Cold War era, Defence and Security Studies, 1/2010, Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies.
 14. Artillerisystem. Baggrund. Pobrano 3 września 2017, z: http://www.fmi.dk/materiel/materiel-paa-vej/artillerisystem/Pages/baggrund.aspx.
 15. CAESAR 8x8. Pobrano 4 września 2017, z: http://www.fmi.dk/materiel/materiel-paa-vej/artillerisystem/Pages/forside.aspx.
 16. FMI skrev kontrakt på 15 artilleripjecer. Pobrano 3 września 2017, z: http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/FMIskrevkontraktp%C3%A515artilleripjecer.aspx.
 17. Hæren får 309 nye pansrede mandskabsvogne. Pobrano 5 września 2017, z: http://krigeren.dk/haeren-faar-309-nye-pansrede-mandskabsvogne/.
 18. Kontrakt underskrevet på pansrede patruljekøretøjer. Pobrano 4 września 2017, z: http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/kontrakt-underskrevet-paa-pansrede-patruljekoretojer.aspx.
 19. Pansrede mandskabsvogne Piranha 5. Baggrund. Pobrano 3 września 2017, z: http://www.fmi.dk/materiel/materiel-paa-vej/piranha5/Pages/baggrund.aspx.
 20. PIRANHA 5 fakta. Pobrano 4 września 2017, z: http://krigeren.dk/piranha-5-fakta/.
 21. Status på anskaffelsen af Piranha 5. Pobrano 5 września 2017, z: http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/status-paa-piranha5-anskaffelsen.aspx.
 22. The Army. Pobrano 3 września 2017, z: https://www2.forsvaret.dk/eng/Organisation/TheDanishArmy/Pages/TheDanishArmy.aspx.
 23. Typevalg af nye lastvogne er godkendt. Pobrano 6 września 2017, z: http://www.fmi.dk/nyheder/Pages/typevalg-af-nye-lastvogne-er-godkendt.aspx.
 24. Typevalg af nyt mortersystem. Pobrano 6 września 2017, z: http://www.fmi.dk/materiel/materiel-paa-vej/piranha5/Pages/typevalg-af-nyt-mortersystem.aspx.
 25. Typevalg. Pobrano 6 września 2017, z: http://www.fmi.dk/MATERIEL/MATERIEL-PAA-VEJ/LASTVOGNE/Pages/typevalg.aspx.
 26. Typevalg. Pobrano 5 września 2017, z: http://www.fmi.dk/materiel/materiel-paa-vej/pansrede-patruljekoretojer/Pages/typevalg.aspx.
 27. Lindgren F. (December 1998). Interoperability as a factor in armaments collaboration. The relationship between task integration and technical integration. Stockholm: FOA – Defence Research Establishment.
 28. Saxi H. L. (March 2011). Nordic defence cooperation after the Cold War, Oslo Files on Defence and Security, 01/2011. Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies.
 29. Danish Defence Agreement 2013-2017. (30 November 2012). Copenhagen.
 30. Pedersen P. K., Brigadier General. (May 2016). Danish Acquisition Plans, Danish Defence Acquisition and Logistics Organization, Nordic Defence Industry Seminar, May 2016 [niepublikowana prezentacja multimedialna].