Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tanzański sektor organizacji pozarządowych jest uznawany za jeden z najefektywniejszych w regionie Afryki Wschodniej. Od początku lat 90. NGO angażowały się w tworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej i dążyły do uniezależnienia się od scentralizowanej władzy. To one rozpoczęły falę krytyki pod adresem partii rządzącej – w okresie, gdy opozycja była zbyt słaba, by wypełnić ten obowiązek. Pomimo różnorodnych trudności, udało im się zrealizować wiele z zakładanych celów. Obecnie jednak, niektóre z tych osiągnięć ulegają zniszczeniu na skutek decyzji podejmowanych przez partię rządzącą – które dodatkowo zaburzają równowagę pomiędzy sektorem pozarządowym a władzą. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest rozważenie sytuacji w sektorze NGO w odniesieniu do najistotniejszych zmian politycznych zachodzących w Tanzanii. Artykuł został przygotowany w oparciu o literaturę przedmiotu, materiały prasowe oraz wyniki badań terenowych, prowadzonych przez autorkę metodą wywiadów pogłębionych z reprezentantami sektora NGO w Tanzanii. Badania te były finansowane w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 9 Nr: 2015/17/N/ HS5/00408.

Słowa kluczowe

NGO partia polityczna ustrój polityczny demokracja John Magufuli Tanzania NGO political party political regime democracy John Magufuli Tanzania

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Cichecka, A. (2019). Sektor organizacji pozarządowych w stosunku do politycznej sytuacji w Tanzanii. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 163–172. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.13

Bibliografia

 1. b.d. (1977) The Constitution of the United Republic of Tanzania, (Cap. 2.) as amended.
 2. b.d. (2015) The Cybercrimes Act, The United Republic of Tanzania.
 3. b.d. (2015) The Statistic Act, The United Republic of Tanzania.
 4. b.d. (2016) The Media Services Act, Bill Supplement, The United Republic of Tanzania.
 5. Brown, A.M. (2001). Democratization and the Tanzanian State: Emerging Opportunities for Achieving Women’s Empowerment. Canadian Journal of African Studies, Vol. 35 (1), 67-98.
 6. Fouéré, M.A. (2014). Julius Nyerere, Ujamaa, and Political Morality in Contemporary Tanzania. African Studies Review, Vol. 57 (1), 1-24.
 7. Freedom House (b.d.) Pobrano 6 września 2017, z: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/tanzania
 8. Huff Post (b.d.) Pobrano 6 września 2017, z: http://www.huffingtonpost.com/dwayne-wong-omowale/what-would-magufuli-do-ho_b_8950422.html
 9. Obi, C. (2010). Oil as the ‘curse’ of conflict in Africa: peering through the smoke and mirrors. Review of African Political Economy, Vol. 37 (126), 483-495.
 10. Paget, D. (2017). Tanzania: Shrinking Space and Opposition Protest. Journal of Democracy, Vol. 28 (3), 153 – 167.
 11. Philips, K.D. (2010). Pater Rules Best: Political Kinship and Party Politics in Tanzania’s Presidential Elections. Political and Legal Anthropology Review, Vol. 33 (1),109-132.
 12. Reuters (b.d.) Pobrano 7 września 2017, z: http://www.reuters.com/article/us-tanzania-albinos/tanzania-albinos-decry-politicians-as-police-halt-protest-over-killings-idUSKBN0LY1T420150302
 13. The Citizen (b. d.) Pobrano 7 września 2017, z : http://www.thecitizen.co.tz/News/Police-raid-observers--office--arrest-staff/1840340-2935620-bnwdj8/index.html
 14. The Citizen (b.d.) Pobrano 7 września 2017, z: http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-president-vows--not-to-allow/1840340-3982906-u4rh24z/index.html
 15. The Citizen (b.d.) Pobrano 7 września 2017, z: http://www.thecitizen.co.tz/News/Stakeholders-respond-to-Nchemba-NGOs-warning/1840340-3987520-9w5i5/index.html
 16. The Guardian (b.d.) Pobrano 5 września 2017, z: https://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/08/tanzania-new-president-john-magufuli-targets-corruption-surprise-visits-sackings
 17. The Interview with Anna Stainsby, Policy Forum, September 23, 2015 and September 6, 2016, Dar es Salaam.
 18. The Interview with dr Rose Shayo, University of Dar es Salaam, Tanzania Gender Networking Programme, September 22, 2015, Dar es Salaam
 19. The Interview with Ngunga Tepani, Tanzania Association of Non-Governmental Organizations, September 7, 2016, Dar es Salaam.
 20. The New York Times (b. d.) Pobrano 5 września 2017, z: https://www.nytimes.com/2015/10/30/world/africa/tanzania-presidential-election-john-magufuli.html?mcubz=0
 21. Tripp, A.M., et. al. (2009). African Women’s Movements. Transforming Political Landscapes. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Trzciński, K. (2013). Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.