Treść głównego artykułu

Abstrakt

Omówiono ryzyko zawodowe i podano co ono powoduje. Podano zależność między zagrożeniem a bezpieczeństwem pracy. Podano opis metody JSA oceny ryzyka zawodowego. Na przykładzie kopalni Turów mówiono i podano zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora koparki. Dokonano identyfikacji zagrożeń i oceniono prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podano dane statystyczne wypadków i wyniki pomiarów czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego operatora koparki. We wnioskach podano rodzaje działań naprawczych celem doprowadzenie tego ryzyka do poziomu niższego niż dopuszczalnego, czyli takiego, przy którym wielkość strat związanych z aktywizacją danego zagrożenia jest możliwa do zaakceptowania.

Słowa kluczowe

metoda JSA ocena ryzyka zawodowego operator koparki JSA method risk assessment excavator operator

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chrzan, T. (2019). Zastosowanie metody Job Safety Analysis (JSA) w ocenie ryzyka zawodowego operatora koparki w kopalni odkrywkowej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(1), 173–183. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.1.14

Bibliografia

  1. Banachowicz Z. Szelka J. (2015), Bezpieczeństwo techniczne obiektów infrastruktury krytycznej kraju, WSOWL, Praca Badawcza, Wrocław.
  2. Borcz Α., Kozioł W.(2015) Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym. Cz.l. Maszyny w górnictwie Polskim. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 4, s. 102-107
  3. Główny Inspektorat Pracy(2015), Bezpieczeństwo pracy w kopalniach odkrywkowych i otworowych, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa,
  4. Kozioł W.(2012), Systemy maszynowe w górnictwie odkrywkowym, AGH, Kraków.
  5. Skupień G.(2016) Bezpieczeństwo techniczne urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji węgla brunatnego. Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem Autora, WSOWL, Wrocław.
  6. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.).
  7. Wyższy Urząd górniczy (2010-20115), Stan Bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie w 2009, 2010, 2011,12012, 2013,2014 roku, Katowice.
  8. Metoda JSA. Pobrane 13 lipca 2016 z: http://www.behapovo.pl